fbpx
Akademija komunikacije i liderske izvrsnosti
Datum održavanja: 11.03. - 09.04.2024.
6 modula, 42 sata nastave
Edukacijski centar i Online uživo
Program je ograničen na 14 učesnika!

Znate li da je Satya Nadella, predsjednik i izvršni direktor Microsofta, poklonio svojim menadžerima knjigu o NVC modelu Marshalla Rosenberga “Jezik života”? Akademija je utemeljena na NVC komunikacijskom modelu Marshalla Rosenberga, služi razvoju menadžerskih kompetencija. Edukaciju vodi certificirana trenerica Internacionalnog centra za komunikaciju CNVC, kojeg je osnovao Marshall Rosenberg, što garantira autentičnost modela i kvalitet edukacije. Posebno je važno naglasiti da empatija, kao liderska osobina koja se integriše u svaki liderski stil, nije samo vrijednost upakirana u ružičasti oblak romantike. Ona predstavlja strukturiranu metodu koja se primjenjuje kao praktičan alat za ostvarenje mjerljivih rezultata, čime se bitno razlikuje od spontane suosjećajnosti ili nježnosti koja često vodi ka popustljivosti.

Akademija:

Program akademije odgovara realnim potrebama menadžera i prilagođen je mentalitetu ljudi te karakteru kompanija u našem društvu. Cilj je razvoj ličnosti i profesionalnih kompetencija koje će podržati menadžere i lidere u ostvarivanju njihovih potencijala te doprinijeti unapređenju poslovanja kompanija iz kojih dolaze. Akademija je namijenjena liderima i menadžerima, posebno onima koji upravljaju ljudskim resursima, s naglaskom na osnaživanje ličnosti i usvajanje komunikacijskih vještina za samoaktualizaciju, razvoj liderskih sposobnosti, efikasno organizovanje posla, upravljanje timovima te adekvatnu podršku uposlenicima u ulozi mentora s elementima coaching pristupa.

Ovo je novi koncept edukacije, koji će voditi Ivana Pejić, certificirana trenerica za komunikaciju CNVC – Internacionalni centar za nenasilnu komunikaciju Marshalla Rosenberga

Metode i tehnike učenja:

U procesu učenja koristit će se razne metode i tehnike, uključujući izlaganje, “dance floor”, rasprave/diskusije, razgovor, igranje uloga, brainstorming, imitaciju, trening asertivnosti, izravno poučavanje, informiranje i feedback. Ove metode motiviraju učesnike, pomažu u sagledavanju situacija iz različitih perspektiva, razvijanju empatije, kreativnom i kritičkom mišljenju, te učenju iz iskustva.

Plan i program Akademije:

Datum održavanja: 11. i 12. mart. 2024. (10h-17h).

Emocionalna Pismenost:

 • Razvijen kapacitet za upravljanje emocijama i prepoznavanje potreba.
 • Svjesno odabiranje reakcija.

Asertivna komunikacija:

 • Autentično komuniciranje (izražavanje vlastitih želja i potreba).
 • Efikasna komunikacija (jasno i sažeto izražavanje).
 • Upućivanje molbi i zahtjeva na nenasilan način.
 • Postavljanje granica i komuniciranje odbijanja na nenasilan način.

Razvoj ličnosti menadžera:

 • Otkrivanje i prevazilaženje nefunkcionalnih uvjerenja.
 • Prevazilaženje straha kao prepreke napretku.
 • Razumijevanje i usmjeravanje misaonih procesa: vježbanje opažanja bez procjene i promjene perspektive.

Cilj modula:

Prvi modul je usmjeren na razvoj emocionalne pismenosti i inteligencije, koje se na nivou ponašanja manifestuju kao sposobnost samoregulacije osjećaja i ponašanja, te kroz osjećaj sigurnosti pri donošenju odluka. Također, obuhvata vještinu jasnog i efikasnog izražavanja prilikom delegiranja zadataka, sposobnost asertivnosti i svjesnog odabira liderskog stila koji je prilagođen kontekstu.

Datum održavanja: 25 i 26. mart. 2024. (10h-17h).

Empatičnost, empatijsko djelovanje i vođenje razgovora s empatijom:

 • Razumijevanje empatije kao kvalitete unutar jasne, iskrene i asertivne komunikacije.
 • Razlikovanje empatije od suosjećajnosti, popustljivosti, mekoće i finoće.
 • Razumijevanje uzroka nečijeg ponašanja kroz empatijsko povezivanje s potrebama.
 • Motiviranje uposlenika kroz empatijsko povezivanje.

Feedback:

 • Usvojena tehnika za davanje povratne informacije na strukturiran, siguran i efikasan način.

Menadžer kao mentor i coach:

 • Usvojena znanja o mentorstvu i coachingu u okviru menadžerstva s ciljem podrške razvoju i unapređenju poslovnih performansi uposlenika.

Konflikti i otpori:

 • Razumijevanje i prevazilaženje otpora uposlenika.
 • Upravljanje odnosima u konfliktima (uključujući situacije kada je menadžer direktno uključen u konflikt).
 • Kreativno rješavanje problema u konfliktu.

Cilj modula:

Ovladati komunikacijskim vještinama potrebnim za motivaciju uposlenika, podršku njihovom razvoju i izgradnju lojalnih odnosa.

Datum održavanja: 08. i 09. april. 2024. (10h-17h)

Izgradnja kohezije u timu i osnove za efektivne sastanke:

 • Znanja i vještine za osnaživanje timskog duha i poticanje entuzijazma.
 • Sposobnost kreiranja adekvatnih okvira za susrete i komunikaciju među članovima.

Donošenje odluka u grupi:

 • Naučena tehnika za postizanje dogovora konsenzusom i donošenje bitnih i održivih odluka (metoda “systemic consensus”).

Upravljanje konfliktima:

 • Usvojene osnove za vođenje medijacije u konfliktu među uposlenicima (ukoliko je menadžer neutralan).

Timovi kao zajednice koje uče:

 • Usvojene vještine za kreiranje i vođenje treninga za uposlenike.

Cilj modula:

Usvajanje znanja i vještina za vođenje timova, u cilju kreiranja okolnosti koje omogućavaju optimalnu koheziju i psihološku sigurnost unutar organizacije, neophodno je za povećanje učinkovitosti timova u ostvarivanju ciljeva.

Detaljan plan i program akademije obuhvata tri modula. Svaki modul traje 16 sati i organizovan je u obliku dvodnevnih radionica, s ciljem razvoja emocionalne pismenosti, asertivne komunikacije, razumijevanja i primjene empatije, tehnika davanja povratne informacije, učenja mentorstva i coaching pristupa, vještina za upravljanje konfliktima i otporima, te izgradnje kohezije u timu.

Pratnja i vrednovanje postignuća:

Nakon svakog modula, učesnici će raditi evaluaciju svog učešća, procesa učenja, ishoda učenja, interakcije s drugim učesnicima i konteksta učenja. Posebna mogućnost uključuje dobivanje individualne pomoći u učenju putem online konsultacija nakon svakog modula.

Potvrda o završenoj Akademiji:

Nakon završetka akademije, učesnicima se izdaje potvrda o završenoj akademiji za učešće u najmanje 80% edukacije, priznata od strane Internacionalnog centra za nenasilnu komunikaciju (https://www.cnvc.org/).

Predavač

Ivana Pejić, certificirana trenerica za komunikaciju. 

Posjeduje dvadesetogodišnje iskustvo u radu u formalnom obrazovanju i deset godina iskustva u vođenju edukacija za odrasle, fokusiranih na komunikaciju i upravljanje odnosima. Pruža podršku pojedincima, grupama i timovima u prevazilaženju konflikata i izgradnji harmoničnih i održivih odnosa. Od 2017. godine je certificirana trenerica u Internacionalnom centru za komunikaciju, koji je osnovao Marshall Rosenberg. Također je predsjednica Centra za nenasilnu komunikaciju Hrvatska. Od 2020. godine radi kao komunikacijska savjetnica za upravljanje odnosima i komunikacijom u SYS Company edukacijskom centru, a nedavno je postala i mentorica trenerima u procesu certifikacije u CNVC. Članica je Evropskog vijeća za mentorstvo i coaching. Više informacija možete pronaći na CNVC web stranici (https://www.cnvc.org/trainers/ivana-pejic).

Cijena

Kotizacija za program Akademija komunikacije i liderske izvrsnosti iznosi 1.950,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 5. marta iznosi 1.800,00 KM (+17% PDV).

Moguće je i plaćanje programa Akademije na 3 rate po 600,00 KM + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 1.650,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 1.450,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.