fbpx
Mini MBA – Management Skills
Datum održavanja: 24.10. - 20.12.2023.
5 modula, 40 sati nastave
Edukacijski centar i Online uživo
Program je ograničen na 14 učesnika!

Mini MBA program

Mini MBA programi predstavljaju novi vid edukacije u okviru SYS Company edukacijskog centra, kojima će se korisnicima predstaviti niz povezanih tematskih cjelina u okviru jednog cjelovitog programa.

Nije potrebno provesti četiri do šest godina svog života kao redovan student da biste napredovali u karijeri i naučili kritičke vještine vođenja koje su vrlo cijenjene u današnjem poslovnom svijetu.

Polaznici Mini MBA programa imat će priliku unaprijediti i proširiti vlastito znanje kroz predavanja i rad sa našim konsultantima, koji će tokom trajanja programa ujedno biti i tematski mentori.

Mini MBA – Management Skills

Ukoliko ste spremni i imate želju napredovati u karijeri i naučiti vještine koje će vas učiniti boljim zaposlenikom, vođom ili vlasnikom kompanije, sada je pravo vrijeme da napravite prvi korak. 

Ovaj Mini MBA program obuhvata pet modula kroz koje će se polaznicima predstaviti vještine, koje menadžeri bilo kojeg hijerarhijskog nivoa trebaju imati i razvijati. Management Skills je menadžerski program kojim ćete unaprijediti svoje analitičke, interpersonalne vještine i javni nastup kako biste postali efikasan decision-maker.

Cijeli program je dizajniran tako da upotpuni i razvije znanja i vještine učesnika programa, a temelji se na transferu teorijskih i praktičnih znanja i iskustava od strane naših konsultanta. Koncept Mini MBA programa podrazumijeva odnos 70:30 u korist praktičnog rada, u poređenju sa sticanjem teorijskih osnova.

Pregled programa po modulima:

Datum održavanja: 24. oktobar. 2023. ( 10-16 ) Predavač: Ismir Omeragić, ekspert za lični rast i razvoj pojedinaca i grupa (više o predavaču…)

Vrijeme ne možemo zaustaviti, posuditi, kupiti, no ipak ga razbacujemo i gubimo. Vrijeme kao ključni čimbenik uspjeha, zapravo je veliko bogatstvo i cijenimo ga tek kada ga imamo sve manje. Upravljanje vremenom, kao temeljna vještina i pretpostavka osobne djelotvornosti, je disciplina usmjerena na uštedu i racionalnu uporabu vremena kao dragocjenog i oskudnog resursa te razvoj metoda i tehnika za unapređivanje metoda rada i efikasnost korištenja vremena. Na radionici ćete se moći informisati i naučiti o važnosti planiranja ciljeva, zadataka, utvrđivanja prioriteta, planiranja i korištenja vremena obzirom na važnost i hitnost njihova izvršavanja, upoznati kradljivce vremena, što u konačnici osigurava da se bavite pravim poslovima i ključnim problemima te ostvarite bolje rezultate i veću kontrolu nad svojim poslovanjem, ali i svojim životom.

Teme:

 • Ko ili šta nam krade vrijeme?
 • Kako reći ne
 • Definiranje ciljeva
 • Određivanje prioriteta
 • Ciljevi prema kategorijama
 • Aktivnosti koje nam omogućuju ostvarenje cilja
 • Postavljanje realnih (samo)ciljeva
 • Komadanje i sekvencioniranje
 • Uvod u planiranje
 • Određivanje redoslijeda i vremenske strukture
 • Dnevni planovi
 • Uvod u delgiranje

Cilj modula: 

Efikasno upravljanje vremenom je u današnjem vremenu nužno potrebno zbog velikog broja obaveza koje ima svaka osoba. Uskladiti privatni i poslovni život, izvršavati sve obaveze i uz to imati slobodno vrijeme je moguće ukoliko se nauče i primjene određena znanja i tehnike. Primjenjivanjem ovih znanja povećava se efikasnost osobe u izvršavanju poslova i obaveza.

Datum održavanja: 08. novembar. 2023. ( 10-16 ) Predavač: Ivana Pejić, certificirana CNVC trenerica za komunikacijske vještine i certificirana Hogan konsultantkinja za procjene ličnosti (više o predavaču…)

Kvalitetno poslovanje u savremenom društvu zahtijeva sposobnost praćenja i selekcije novih informacija, sagledavanja pojava iz različitih uglova, otvorenost za nova iskustva, sposobnost adaptacije na promjene, pa se stoga timski način rada pokazao kao brži, operativniji i kreativniji od samostalnog. Timski rad potiče, koristi i razvija snagu, vještine, znanja i iskustva svojih članova i tako nadoknađuje individualne slabosti i značajno doprinosi efektivnosti rada.

Kako bi unaprijedili timski rad u svojoj organizaciji mnogi rukovodioci razmišljaju o motivaciji i komunikaciji u timu. U savremenom poslovnom svijetu, najčešće korišteni alati za postizanje ovih ciljeva su organizovanje različitih treninga i radionica za uposlenike kako bi se jačao timski duh i unaprijedila komunikacija.

Ovakve aktivnosti organizuju se također kako bi se ohrabrili uposlenici da što efektivnije međusobno surađuju i donose ispravne odluke o zadacima koji su im povjereni. U okviru radionice radi se na razumijevanju definicija poslovnih uloga, organizacijske hijerarhije i razvijaju se vještine zdrave komunikacije.

Po završetku radionice očekuje se pojačan radni moral kao i dodatno razvijena konstruktivna osjećanja kao što su kreativnost, odgovornost prema radu, optimizam i samoinicijativa.

Teme:

 • Razvijanje odgovornosti među članovima tima i visoko profesionalnog odnosa prema radu bez nadzora
 • Razumijevanje i pravilno poštivanje poslovnih pravila, uloga i hijerarhije
 • Razumijevanje i pravilno poštivanje poslovnih uloga linijskih menadžera
 • Razumijevanje i pravilno poštivanje poslovne povjerljivosti
 • Minimiziranje negativne komunikacije u neformalnom obliku
 • Razvijanje vještina zdrave komunikacije i slušanja
 • Razvijanje timskog duha i saradnje
 • Razvijanje povjerenja i pouzdanosti u tim

Cilj modula:

Ova posebno osmišljena radionica donosi brojna praktična iskustva i znanja koja primjenjuju uspješni timovi. Cilj je pružiti učesnicima alate dostupne za bolje funkcionisanje tima kroz stvarne primjere iz prakse. Jedan od ciljeva je i postavljanje temelja za razumijevanje i poštivanje pravila organizacije, hijerarhije i poslovnih uloga kroz rad na praktičnim vježbama koristeći savremene metode.

Datum održavanja: 22. novembar. 2023. ( 10-16 ) Predavač: Nenad Trajkovski, stručnjak za agilnu transformaciju kompanija. (više o predavaču…)

Promjene u poslovanju su stalne i neizbježne. Neke kompanije su na njih spremne i rade proaktivno na njma, dok neke rade reaktivno, tj. tek kad se promijeni situaciju i/ili okolina. Pojavom Corona virusa to je najbolje vidljivo.
Promjene se dijele na organizacione i poslovne. Organizaciona promjena je prilagođavanje novonastalim i brzim promjenama na tržištu, na način, da kompanija prilagođava svoje poslovanje u skladu s tim promjenama. Poslovne promjene su promjene poslovnih modela i portofolia proizvoda i usluga kako bi na tržištu kompanija bili konkurentna. Ove dvije vrste promjena su međuzavisne. Ukoliko je kompanija dobro organizirana, a ne prilagođava se dinamički potrebama tržišta (nuđenjem proizvoda i usluga koje tržište zahtjeva), tada je neuspjeh zagarantiran i obratno.

Teme:

 • Razumjevanje organizacijskih promjena
 • Definisanje strategije za upravljanje promjenama
 • Uloge i odgovornosti menadžera i zaposlenika u upravljanju promjenama
 • Upravljanje promjenama na nivou pojedinca, tima i organizacije
 • Faze životnog ciklusa implementacije promjene
 • Zadobijanje povjerenja i podrške za implementaciju promjena
 • Upravljanje oponentima promjena

Cilj modula:

Upoznat ćemo upravljanje promjenama u kompaniji, za sve odjele, te za sve nivoe – od managementa do zaposlenika. Objasnit ćemo Kanban metodu rada, kao osnovu za postizanje vrhunske kvalitete, a prema standardu koji je postavila Toyota. Objasnit ćemo kako je na promjene moguće odgovoriti, ali još važnije, kako iste predvidjeti, te na vrijeme na njih reagirati. Ova radionica je osmišljena da se polaznicima zadaju zadaci i da oni aktivno učestvuju u njoj, te neće biti samo predavanje.

Datum održavanja: 06. decembar. 2023. ( 10-16 ) Predavač: mr. sci. Suzana Tihi-Babić, HR Konsultant (više o predavaču…)

Performance Management ostaje jedna od najizazovnijih aktivnosti, a prema provedenim istraživanjima mnoge kompanije gube gotovo četvrtinu produktivnosti za vrijeme review-a.  Performance management metodologije i sistemi su postali aktivni nositelji i pokretači poslovnih transformacija.

Ovim modulom želimo u centar interesovanja postaviti radnike ali i menadžere. Od suštinske je važnosti koje organizacijske aktivnosti stvaraju vrijednosti bez obzira li je u pitanju proizvodna, finansijska, neprofitna ili vladina organizacija. „Ako ne razmišljate sve vrijeme o tome kako učinti svaku osobu vrijednom, nemate mogućnosti za uspjeh.“

Teme:

 • Kako umjesto godišnjeg modela primijeniti ‘all the time’ model povratne veze
 • Učinak i individualni razvoj
 • Kako razviti ‘pravi’ način razmišljanja o učinku kod menadžera i njihovih zaposlenika
 • Visokokvalitetni odnosi s klijentima – poticaji za mjerenje uspješnosti prodaje i usluge
 • Modeli upravljanja učinkom & cjelovit pregled upravljanja učinkom – case study
 • Kako povezati upravljanje učinkom s adekvatnim nagrađivanjem s ciljem ostvarenja poslovnih ciljeva
 • Postavljanje sustava praćenja radne uspješnosti i modela nagrađivanja
 • Formiranje poticajnih naknada – dvostruki ciljevi kupaca i učinkovitost prodaje
 • Timski učinak potiče zajedničko ponašanje – primjeri

Cilj modula:

Cilj ovog modula je primjerima iz prakse ukazati na važnost praćenja procesa, korištenje adekvatne metodologije, metrike kao i sustava koji se koriste za upravljanje i nadzor nad poslovnim rezultatima poduzeća jer upravo njihovim definiranjem, praćenjem i vizualizacijom dobivamo integraciju procesa koji omogućavaju bržu reakciju na tržišne prilike i promjene. Ono što je najvažnije je promjena mindset-a zaposlenika i kvaliteta komunkacije.

Datum održavanja: 20. decembar. 2023. ( 10-16 ) Predavač: Vedran Peršić, dugogodišnji predavač različitih modula iz korporativnih komunikacija. (više o predavaču…)

Sposobnosti za pregovaranje sa klijentima potrebno je kontinuirano razvijati i koristiti, kao alat za uspješno i dugoročno uspostavljanja odnosa.

Na ovom praktičnom modulu polaznici će naučiti kako primijeniti određena pravila igre – ono što trebate činiti i ono što ne smijete činiti, kako upravljati ustupcima, tj. kada ih dati, a kada primiti i kako iskazati svoje neslaganje, a zadržati dobar odnos.

Upoznat ćete načine argumentiranja i uvjeravanja; riječi i rečenice sa kojima upravljamo s teškim i agresivnim klijentima.

Naučit ćete analizirati motive dobavljača, kako pregovarati, a ne pogađati se. Moći ćete odrediti vlastitu strategiju i taktiku, kao i sagledati stavove druge strane. Upoznat ćete zamke i trikove u pregovorima, ali i kako smanjiti otpor.

Koje su to uspješne strategije i taktike pregovaranja? Kakav je utjecaj socijalne moći profesionalaca na ishod pregovaranja? Koje su najčešće greške kod pregovarača? Koja su poželjna, a koja nepoželjna pitanja u pregovorima? Kako reagirati na prijetnju dobavljača?

Teme:

 • Uvod u vještine pregovaranja
 • Osnove pregovaranja
 • Komunikacija kao faktor uspješnog pregovaranja
 • Strategije i taktike pregovaranja
 • Simulirani pregovori
 • Rješavanje konflikata u pregovaranju
 • Rješavanje konkretnih pregovaračkih izazova

Cilj modula:

Na ovom praktičnom modulu polaznici će naučiti kako primijeniti određena pravila igre – ono što trebate činiti i ono što ne smijete činiti. Steći ćete znanja kako da odredite vlastitu strategiju i taktiku, kao i onu sa druge strane. Upoznat ćete zamke i trikove u pregovorima, ali i kako smanjiti otpor.

Cilj programa:

Sticanje šire i integrisane slike svih menadžerskih vještina koje omogućavaju efikasno planiranje, organiziraciju, prezentiraciju i vodstvo svog tima i organizacije.

Ciljana grupa:

Trenutni i budući menadžeri ili profesionalci koji žele da napreduju, srednji i viši menadžeri iz kompanija svih veličina te iz različitih industrijskih grana i organizacija, uključujući nevladine organizacije i vladine institucije. Voditelji koji su unaprijeđeni na pozicije značajne rukovodilačke odgovornosti ili su jasno na putu za takve uloge.

Cijena

Kotizacija za program Mini MBA – Management Skills iznosi 1.950,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 10. oktobra iznosi 1.800,00 KM (+17% PDV).

Moguće je i plaćanje programa Mini MBA na 3 rate po 600,00 KM + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 1.650,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 1.450,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.