fbpx

Predavači

Aida Hadžiosmanović

Aida posjeduje certifikate MCT, PSMI I, PSO I, ima skoro 20 godina radnog iskustva u IT industriji. Iskustvo je stekla kako u domaćim tako i inostranim kompanijama (WUS Austria, Logosoft, SYS Company) na pozicijama u oblasti razvoja softvera, marketinga i oglašavanja te projekt menadžmenta. Trenutno je zaposlena na poziciji projektanta u domaćoj IT kompaniji Ping d.o.o. Sarajevo. Već više od 15 godina drži predavanja / kurseve na temu Microsoft Office. Među prvima u BiH je držala radionice na temu Office365 for end users. Posjeduje veći broj certifikata iz oblasti Microsoft Office aplikacija. Microsoft Certified Trainer je od 2010. godine. Sudjelovala je kao predavač na MSNetwork 2019 i Microsoft Community 2019. Od 2018. godine je član BiH PMI Chaptera, gdje od samog učlanjenja aktivno volontira na poziciji koordinator marketinških aktivnosti Chaptera. Od marta 2021. je i član upravnog odbora. Područja interesovanja: Office aplikacije, digital marketing & advertising, product management, project management, front-end-development, UI/UX design.

Damir Karamehmedović

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984. godine u 21. godini kao najmlađi student svoje generacije. Profesionalnu karijeru počinje u Energoinvest-Mjerni sistemi kao projektant informacionih sistema. Godine 1989. prelazi u Jugobanku Jubbanku dd Sarajevo, gdje započinje svoju dvadesetpetogodišnju karijeru u bankarstvu. U ovom periodu obnaša niz odgovornih rukovodećih funkcija u oblasti IT i operacija u Jugobanci, Sab Banci, Market Banci i Raiffesen Banci. U 2007. godini imenovan je za člana Uprave za operacije i IT u Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, te na ovoj dužnosti ostaje do marta 2015. godine. Trenutno je suvlasnik i direktor firme Inposis d.o.o Sarajevo, istovremeno radeći kao Senior konsultant u oblasti operativnog menadžmenta i IT-a. Tokom svoje poslovne karijere završio je niz stručnih i specijalističkih seminara iz oblasti strateškog menadžmenta, upravljanja promjenama i upravljanja ljudskim resursima. Završio je Execute! Program edukacije izvršnog menadžmenta u trening centru Raiffeisen Bank international u Beču.

Damir Kovačević, MBA

Osnivač i dopredsjednik Instituta za upravljanje apsentizmom svoju karijeru započeo je kao manager u internacionalnoj osigurateljnoj tvrtki zadužen za istraživanje i razvoj. Nakon 11 godina rada u korporaciji, početkom 2010. godine počinje se baviti poslovnim savjetovanjem u području upravljanja apsentizmom i postaje prvi stručnjak za navedeno područje u jugoistočnoj Europi. Obnašao je dužnost predsjednika i člana upravnih vijeća više zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj a u periodu 2014. – 2015. bio član stručne skupine za reformu zdravstvenog osiguranja Republike Hrvatske. Autor je jedinstvene metodologije upravljanja apsentizmom uz pomoć koje je moguće postići značajne uštede u poslovanju uz istovremeno poboljšanje organizacijske kulture. Objavio je veći broj radova na temu upravljanja izostancima uposlenika iz radnog procesa, te aktivno djeluje kao specijalni savjetnik brojnih organizacija u široj regiji. Završio je poslijediplomski studij Executive MBA na Cotrugli Business School u Zagrebu. Tokom svoje poslovne karijere završio je niz stručnih i specijalističkih seminara iz oblasti strateškog menadžmenta, upravljanja promjenama i upravljanja ljudskim resursima. Završio je Execute! Program edukacije izvršnog menadžmenta u trening centru Raiffeisen Bank international u Beču.

Damir Sokolović

Damir je gradio svoje poslovno i stručno iskustvo na dužnosti direktora (GM/CEO) ili finansijskog direktora (CFO) u različitim kompanijama, bankama i finansijskim institucijama. U revizorskom društvu Revsar d.o.o. Sarajevo, kao direktor, organizovao je i vodio reviziju različitih domaćih i međunarodnih kompanija. U tom periodu je stekao i zvanje Ovlaštenog revizora, te bio koautor knjige „Računovodstvo za nevladine organizacije“. U ProCredit Banci je vodio odjel interne revizije. U naftnoj industriji bio je finansijski direktor u OMV BH d.o.o. Sarajevo (član OMV ag Wien), a nakon toga i finansijski direktor Energopetrol d.d. Sarajevo i Holdina d.o.o. Sarajevo (članovi INA/MOL grupe). Na nivou OMV grupe prošao je brojne treninge sa naglaskom na upravljanje grupama, motivaciju i pregovaranje/rješavanje sukoba. Kroz specijalistički studij „Power2Manage“ na IMD Business School, Lausanne, Švicarska, dodatno je obogatio svoje znanje u područjima upravljanja finansijama, organizacija i upravljanja timom. Kao direktor Diners Club BH d.o.o. Sarajevo je bio zadužen za reorganizaciju i jačanje položaja brenda Diners na BH tržištu. Na mjestu direktora Vakufske banke d.d. Sarajevo je bio zadužen za cjelokupno poslovanje i daljnje jačanje banke. Trenutno je direktor konsultantske kuće „DS savjetovanje“ d.o.o. Sarajevo, čiji je i osnivač.

Dragana Mujanović

Dragana Mujanović se bavi Controlling-om više od 12 godina. Ima deceniju radnog iskustva na poziciji menadžera odjela Računovodstva, Finansija, Controllinga, te menadžera odjela Razvoja ljudskih resursa u firmi dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo. Radila je i kao menadžer odjela Finansija i Controllinga u firmi Orbico d.o.o. Sarajevo. Kroz svoju vrlo uspješnu karijeru bila je predavač i govornik na mnogobrojnim lokalnim i regionalnim konferencijama poput DRIVE konferencije, CEO Akademije, The SDG Business Conference (UN), međunarodnih Controlling konferencija itd. Svoja predavanja koncipira jednostavno i lako razumljivo. Završila je Ekonomski fakultet u Sarajevu, a dodatno akademsko usavršavanje iz oblasti Controlling-a stekla je kroz međunarodno priznati certificirani Controlling Advanced Program (Horváth Akademie, Njemačka). Pohađala je i veliki broj cijenjenih edukacija poput Sandler Sales Training-a, SAP FICO, Projektnog i Procesnog menadžmenta, kako bi mogla dodatno unaprijediti procese u poslovanju. Članica je prestižnog udruženja Internationaler Controller Verein (ICV), najstarijeg i najpriznatijeg udruženja za Controlling u Europi. Unutar ICV udruženja dobila je čast da vrši ulogu Voditelja Međunarodne Radne grupe za Controlling, koju čini top 20 EU stručnjaka iz oblasti Controllinga.

Elvir Čišija

Više od 20 godina iskustva u projektiranju, razvoju i administraciji baza podataka, uglavnom u oblasti bankarstva, zdravstva i projektima državne uprave. Iskustvo gradio na projektima za IFC, AGFA, IOS, USAID, Inter-American Development Bank i sl. u Evropi, Aziji i Južnoj Americi. Nakon više od 13 godina iskustva u bankarskom sektoru, trenutno vodi odjel za razvoj software-a u firmi MedIT, koja se bavi informatičkim riješenjima u medicini, a sa kojom je zadnjih godina učestvovao u implementaciji velikog broja projekata iz oblast zdravstva u regiji ex Jugoslavije. Posjeduje veliko iskustvo i strast u projektovanju i administraciji velikih i kompleksnih baza podataka na SQL Serveru od verzije SQL Server 2000 do novih verzija. Uključivanjem u velike projekte širom svijeta uvijek traži način da postane što produktivniji i učini SQL Server što zabavnijim. U prethodnim godinama bio redovni predavač na Network konferencijama, a vrlo često predavao i na redovnim MS Community sastancima sa temama vezanim za Database modeliranje i Database administraciju. U privatnom životu se, nakog godina pause vratio sviranju gitare.

Fahrudin Hasanović

Internom revizijom se bavi više od petnaest godina, a radno iskustvo je sticao u Odjelima interne revizije Raiffeisen Bank Sarajevo i BH Telecom Sarajevo. Vršio je dužnost predsjednika i člana Odbora za reviziju u više privrednih društava. Pored toga, bavi se poslovnim finansijama, procjenama vrijednosti pravnih osoba, forenzičkom revizijom i transfernim cijenama. Autor je više članaka iz oblasti poslovnih finansija, revizije, forenzičke revizije i sl. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer finansijski menadžment. Vlasnik je domene i web sajta: www.forensicandfraud.ba. Dugogodišnji je član i predavač u Institutu za internu reviziju BiH. Član je Saveza računovođa i revizora FBIH/RS. U slobodno vrijeme se bavi tenisom, trčanjem i skijanjem. Nabrajat ćemo dio Licenci/Certifikata koje posjeduje naš predavač: Certifikat za forenzičkog računovođu, Licenca za Ovlaštenog procjenitelja ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala, External Quality Assessor in accordance with the IIA Standards, Nacionalni Certifikat ovlaštenog internog revizora u BiH (oblast: banke, IT i javni sektor/NGO), Certifikat internog revizora za javni sektor izdatog od Ministarstva finansija, Diploma za „Forensic Accounting Level 4“ izdata od ABC Awards & Certa Awards, UK.

Faruk Zuko

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsijek za Telekomunikacije. Posjeduje 13 godina iskustva u projektovanju, implementaciji, integraciji, administraciji i održavanju sistemsko-mrežnih segmenata informacionih sistema i tri godine iskustva kao voditelj IT tima jedne od domaćih banaka u BiH. Tokom dosadašnje karijere imao je zavidan broj uspješno realiziranih projekata na planiranju, integraciji i implementaciji različitih mrežnih tehnologija i koncepata, kao i IT sigurnosnih rješenja. Posjeduje sljedeće zvanične Cisco Certifikate: CCNA R&S (Cisco Certified Network Associate Routing and Switching), CCNA Security (Cisco Certified Network Associate Security), CCDA (Cisco Certified Design Associate), dodatne zvanične Cisco edukacije i pripadajuće ispite: Cisco Security Architecture for System Engineers, Cisco On-Premisse and Cloud Networking for System Engineers, Cisco Security Firejumper for System Engineers (2. Firejumper nivo za 4 Cisco Security oblasti – Cisco Next Generation Firewals, Cisco Stealthwatch, Cisco Identity Services Engine/ISE, te Cisco Umbrella tehnologiju), SSFAMP_5-0 (Protecting Against Malware Threats with Cisco AMP for Endpoints). Redovni učesnik tehničkih sesija godišnjih Cisco Live konferencija, sa posebnim akcentom na sadržaje vezane za implementaciju i integraciju najnovijih i najnaprednijih sigurnosnih rješenja unutar infrastrukture informacionih sistema.

doc.dr. Haris Hamidović

Doktor informatičkih nauka i docent u oblasti softverskog inženjerstva. Od 2009. godine stalni je sudski vještak informacijsko-komunikacijske struke imenovan od strane Federalnog ministarstva pravde. Od septembra 2007. godine zaposlen je na mjestu Voditelja sigurnosti informacionog sistema u Mikrokreditnoj fondaciji / društvu EKI Sarajevo. Prije sadašnjeg zaposlenja radio je kao IT specijalista u SFOR-u, NATO predvođenoj vojnoj misiji u BiH. 2015. godine ISACA – međunarodno udruženje stručnjaka za reviziju i kontrolu informacijskih sistema, sa sjedištem u Rolling Meadows SAD, imenovalo ga je ISACA akademskim zagovornikom u BiH. Autor je 5 knjiga i preko 90 naučno-stručnih radova. Posjeduje višegodišnje predavačko iskustvo iz oblasti informacijske sigurnosti sa akreditiranih i licenciranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni je interni revizor, specijalista za informacione sisteme, a od 2010. godine upisan je u Međunarodni registar certificiranih auditora (IRCA London UK) za oblast sistema upravljanja informacijskom sigurnošću. 2018. godine Udruženje za uticaj tehnologije na ljudsko društvo (The Society on Social Implications of Technology – SSIT) uvrstilo ga je u svoju listu istaknutih predavača (eng. Distinguished Lecturer) za oblasti inženjerske etike i profesionalne odgovornosti, te oblasti privatnosti i sigurnosti povezanih sa novim tehnologijama. Član je međunarodnih strukovnih udruženja ISACA, IEEE , IEEE SSIT i IIA.

Igor Kraišnik

Igor posljednje 4 godine radi u Sberbank BH kao expert za integrisani marketing, gdje zajedno sa svojim timom radi na osmišljavanju i implementaciji marketinških i komunikacijskih kampanja. Potiče iz agencijskog “miljea“ gdje je kroz 10 godina rada u marketinškim i PR agencijama stekao iskustvo u radu sa različitim industrijama. Znanje i iskustvo na samom početku svoje karijere gradio je kroz rad u PR agenciji Apriori komunikacije, u kojoj je bio suvlasnik i direktor ureda u Bosni i Hercegovini. Utemeljitelj je projekta WebAwardMe, projekat za izbor najboljih web i facebook stranica u Bosni i Hercegovini. Autor je projekta PR Arena International, prve regionalne studentske konferencije o komunikacijama. Bio je partner i vlasnik Socialbakers licence na području Jugoistočne Evrope. Socialbakers je o kompanija koja je prvi partner Facebooka u domenu analitike i mjerenja, te pruža duboke analize gotovo svih vodećih društvenih mreža u svijetu. U bosanskohercegovačkim marketinškim agencijama radio ja na raznim pozicijama, od projekt menadžera do direktora digitalnih odjela. Iza Igora je i lansiranje dva digitalna startup projekta. Iskustvo u radu ima također i na tržištima Srbije, Hrvatske, Makedonije, Katara i Engleske.

Ismir Omeragić

Ismir Omeragić iskusni konsultant i kako sam nerijetko kaže: “Nisam birao svoj poziv, on je pozvao mene.” Dio je Valicon tima od 2004. i trenutno je na poziciji CEO Valicon BiH, ali također i senior konsultant na različitim kako BH tako i regionalnim/međunarodnim projektima. Njegovo bogato iskustvo u konsaltingu je bazirano na dubinskom poznavanju psihologije pojedinca i grupe. Osim poslovnog konsaltinga, Ismirova specijalnost je i konsalting na polju rasta i razvoja kako pojedinaca tako i grupe/organizacije. Također, redovito gostuje kao predavač na univerzitetima u BiH ali i na regionalnim i međunarodnim konferencijama. Ismirovi mnogobrojni interesi međusobno su kompatibilni i omogućavaju holistički pristup mentalnom konsaltingu.

Jasmin Kukuljac

Iskusni komercijalni direktor sa bogatom profesionalnom karijerom koji je radno iskustvo sticao kao KAM, a kasnije i direktor u Direktora Nestle Adriatic BH, izvršni direktor u Markur/Vienna Osiguranje i na kraju kao komercijalni direktor i član uprave u Orbico akademiji. Jamin posjeduje visok nivo poznavanja distributivnih kanala i ekspert je za širenje tržišta i razvoja poslovanja. Njegove vještine uključujuju procese od pregovora, akvizicija, razvoja principala, poslovnih partnera do nadgledanja svakodnevnog poslovanja, sa visokom sposobnošću vođenja komercijalnih timova u cilju rasta P&L performansi i povećanja prihoda. Kroz upravljao sektorima prodaje, marketinga, rizika i tehnikom osiguranja i upravljao timovima kod uspješnih lansiranja i implementacije novih brandova i proizvoda. Sa velikim procentom uspjeha akvizira je nove brandove i principale za teritoriju SEE. Kroz svoju dugogodišnju karijeru bio je učesnik konferencija FMCG, Lidership konferencije, AC Nielsen, Non stop sales i mnoge druge kao predavač, panelista i ekspert, a trenutno je gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i BURCH univerzitetu. Kroz svoje bogato radno iskustvo naš predavač također je radio: Treninge za uposlenike iz 21 zemlje koji obnašaju razne funkcije od KAM, Brand Managera, Finansijskih kontrolora, Team lidera, Komercijalnih Direktora, GM-ova, bio lider tima za edukaciju u sektoru pregovora, prodaje, prezentacijskih vještina, partner managementa te motivacije, upravljao sektorima prodaje, marketinga, rizika i tehnikom osiguranja i upravljao timovima kod uspješnih lansiranja i implementacije novih brandova i proizvoda te sa velikim procentom uspjeha akvizira nove brandove i principale za teritoriju SEE.

Kemal H. Balihodžić

Kemal je direktor i vlasnik marketinške kompanije UpTrend Marketing Solutions sa globalnim sjedištem u Londonu (UK) i Sarajevu (BiH). Prije toga radio je kao direktor marketinga na Burch univerzitetu u Sarajevu gdje i nastavlja doktorski studij. Međunarodni profesionalni trener iz oblasti motivacije, marketinga, komunikacije i javnog nastupa sa više od 500 individualnih i korporativnih treninga, seminara i konferencija u preko 6 zemalja. Kemal je autor tri best sellera koji svako ko se bavi prodajom treba pročitati: „Rođeni za uspjeh – Od aplaudera do aplauza“ – Best seller/tri uspješna izdanja (2015), „50 Nijansi prodaje – Umijeće dominacije“ (2019), „Prodajni Kredo – materijal za inhouse treninge“ (2020). Govori engleski i njemački jezik.

mirna
dr. sc. Mirna Pajević

Rođena je u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta i magistrira na istom fakultetu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta. Nakon toga upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze 2016. godine u oblasti finansijskog menadžmenta. Kroz godine studija radila je kao saradnik na Ekonomskom fakultetu i bila višestruko nagrađivani student i nosilac mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem). Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i konsultacija, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva. Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak, ekspert iz oblasti nekretnina i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

mr. sc. Nazif Hasanbegović

Diplomu magistra nauka za Strateško komuniciranje stekao je 1998. godine i od tada se profesionalno bavi poslovima koji se odnose na kreiranja i upravljanja efektivnim i efikasnim komunikacijama, na poslove upravljanja ljudskim potencijalima i na upravljanje resursima i potencijalima organizacija različitih profila u kriznim situacijama. Kao ekspert za strateško komuniciranje kreira i upravlja komunikacijskim procesima i razvojem odnosa s javnostima u cilju jačanja i re/izgradnje reputacije, imidža i branda u cjelini, kao i poslovima koji se odnose na kreiranje interne i eksterne komunikacijske strategije, krizne komunikacije i kreiranja planova za različite klijente uključujući vladine i nevladine institucije, kao i za poslovne klijente. U oblasti strateških komunikacija kao i u procesima pripremi, izrade i implementacije komunikacijskih strategija i planova ima više od 10 godina relevantnog profesionalnog iskustva. U tom periodu bio je angažiran kao konzultant iz oblasti strateškog komuniciranja i odnosa sa javnostima od strane Suda BiH, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo odbrane BiH, Općinski sud Sarajevo, Centar za istraživačko novinarstvo CIN, East-West Management Institute, Inc (USAID project), GIZ deutsche gesellschaftfur internationale Zusammenarbeit, Institut za traženje nestalih osoba/lica i još mnogi drugi. Kroz godine studija radila je kao saradnik na Ekonomskom fakultetu i bila višestruko nagrađivani student i nosilac mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem). Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i konsultacija, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva. Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak, ekspert iz oblasti nekretnina i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Marija Dajić, PCM Trener i Kouč

Marija je godinama posvećena ličnom i profesionalnom razvoju pojedinaca i organizacija. Advokatsku karijeru svojevremeno je zamijenila karijerom u industriji ljudskih resursa kako bi, po njenim riječima, živjela svoj poziv i svrhu. Kao iskusan HR-ovac sa internacionalnom karijerom u jednoj globalnoj osiguravajućoj kući, a zatim i kao HR konsultant i Product Owner u najvećoj regionalnoj agenciji za trening i razvoj uposlenika, Marija se najprije specijalizovala u oblasti treninga uposlenika i top menadžmenta, da bi se potom odvažno upustila u samostalnu karijeru zasnovanu na principima individualnog rada sa klijentima i holističkog pristupa rješavanju svih izazova savremenog života i rada. Kada izađe iz uloge poslovne žene, Marija ostaje radoznali istraživač ljudske prirode i posvećena partnerica i majka.

Nenad Trajkovski
Nenad Trajkovski, Microsoft MVP

Nenad radi kao samostalni konsultant. Glavna područja su mu: Upravljanje projektima, konsolidacija i uvođenje projektnih procesa u kompanije, uvođenje i kontrola Agilnog razvoja i PMO-a. Redovni je predavač ne domaćim i inostranim IT konferencijama. Više od teoretskog znanja, a koje potvrđuju njegovi brojni certifikati, polaznicima znači njegovo dugogodišnje iskustvo (30+ godina) u upravljanju različitim vrstama programa i projekata te uspostava i rad ureda za upravljanje projektima – PMO. Između ostalog, Nenad je voditelj složenih IT projekata te trener za vođenje projekata, upravljanje metodologijama i MS PROJECT. Redovni je predavač na Microsoft WINDAYS, Network i Thrive konferencijama. U proteklih 5 godina nalazi se među prvih 5 predavača po ocjenama publike. Posjeduje PMP (Project Management Professional), RMP (Risk Management Professional), ACP (Agile Certified Practitioner) i PSM-I (Professional Scrum master), MCP – Microsoft Certified Professional, MCT – Microsoft Certified Trainer, MCTS – Microsoft Certified Technical Specialist i MVP Microsoft Most Valuable Professional for MS PROJECT certifikate. Vlasnik je konsultantske kompanije NT Consulting. U oblasti strateških komunikacija kao i u procesima pripremi, izrade i implementacije komunikacijskih strategija i planova ima više od 10 godina relevantnog profesionalnog iskustva. U tom periodu bio je angažiran kao konzultant iz oblasti strateškog komuniciranja i odnosa sa javnostima od strane Suda BiH, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo odbrane BiH, Općinski sud Sarajevo, Centar za istraživačko novinarstvo CIN, East-West Management Institute, Inc (USAID project), GIZ deutsche gesellschaftfur internationale Zusammenarbeit, Institut za traženje nestalih osoba/lica i još mnogi drugi. Kroz godine studija radila je kao saradnik na Ekonomskom fakultetu i bila višestruko nagrađivani student i nosilac mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem). Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i konsultacija, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva. Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak, ekspert iz oblasti nekretnina i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Omar Kudović, Microsoft MVP

Posjeduje iskustvo preko 15 godina, u kojem je većinu vremena proveo na instalacijama i integracijama Windows Server, Exchange Server i telekomunikacija. Posljednjih nekoliko godina aktivno radi na raznim projektima implementacije riješanja za Microsoft365 / Exchange / Cloud solutions (Office365 / Azure) u poslovnom okruženju. Svoja iskustva predstavljao je na Microsoft Network, Microsoft Community Conference, European Collaboration Summit, #Tarabica, Microsoft TechDays, Indeed Bulgaria, KulenDayz, Microsoft Indeed, ATD Zagreb, Sinergija, te drugim konferencijama u regiji i Europi. Također je aktivan član MS Community BiH. Od 2013. šest puta nagrađen od strane Microsoft s MVP titulom za Skype4B / Office365 Apps and Services. U privatnom životu bavi se Hi Fi, piše recenzije o vinima, sluša rockabilly i strastveni kolekcionar muzike.

Predrag Puharić

Predrag ja diplomirao na Fakultetu kriminalističkih nauka na Univerzitetu Sarajevo. Preko 15 godina izučava kompjuterski kriminalitet i informacijsku sigurnost uz aktivno bavljenje administracijom i održavanjem IT sistema i mreža. Više godina je CISO na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Konsultant i edukator iz oblasti informacijske sigurnosti te cyber kriminaliteta za Unicef, UNDP, StC, VSTV i CEST te mnogih privatnih kompanija koje se bave sigurnošću. Kao konsultant vodio organizaciju i implementaciju IT-a za RSG Media Group te više članica Univerziteta u Sarajevu. Učesnik je niza međunarodnih konferencija sa radovima na temu kompjuterskog kriminaliteta i sigurnosti i zaštite. Jedan je od pokretača Sarajevo Cyber Security foruma, te istraživač i autor niza dokumenata i smjernica od kojih bi posebno istakli „Smjernice za društveno odgovorne informaciono-komunikacijske kompanije u oblasti zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja“, koje su podržane od strane UN-a i RAK-a. Autor je i univerzitetskog udžbenika iz oblasti kompjuterskog kriminaliteta. Od 2013. šest puta nagrađen od strane Microsoft s MVP titulom za Skype4B / Office365 Apps and Services. U privatnom životu bavi se Hi Fi, piše recenzije o vinima, sluša rockabilly i strastveni kolekcionar muzike.

mr. sc. Safet Zečević

Profesionalnu karijeru počinje na poslovima prodaje i marketinga u preduzeću Međunarodni aerodrom Sarajevo. Nakon toga, nastavlja s radom u Raiffeisen Banci gdje obavlja niz rukovodećih funkcija povezanih s prodajom i upravljanjem operacijama. Za vrijeme rada u banci stekao je visokospecijalizirana znanja iz strateškog menadžmenta, upravljanja projektima, unaprjeđenja poslovnih procesa i upravljanja ljudskim resursima. Trenutno je izvršni direktor u Integriranim poslovnim sistemima gdje se bavi poslovima poslovnog savjetovanja u oblasti operativnog menadžmenta i IT-a. Akademsko obrazovanje upotpunio boraveći i studirajući u Sjedinjenim Američkim Državama na The College of New Jersey gdje je diplomirao Poslovnu Administraciju sa specijalizacijom iz Menadžmenta. Akademsko obrazovanje je nastavio u Engleskoj gdje je magistrirao poslovnu administraciju na temu Strateškog upravljanja kvalitetom poslovanja. Trenutno priprema doktorsku disertaciju na temu ponašanja zaposlenika na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu.

Sandra Ćupurdija, MBA

Dugogodišnji samostalna konzultantica na području upravljanja ljudskim potencijalima koja svoje iskustvo „duguje“ radu na visokim pozicijama u vodećim hrvatskim i međunarodnim kompanijama u različitim poslovnim sektorima. Radila je u korporativnom sektoru za ljudske potencijale INA Grupe i MOL Grupe, gdje je u izazovnom međunarodnom okruženju sudjelovala u mnogim projektima vezanim uz moderniziranje načina upravljanja ljudskim potencijalima, uvođenja organizacijskih noviteta, poboljšanja angažiranosti uposlenika i smanjenja troškova vezanih za poslovanje. To je uključivalo rad na različitim razinama managementa, od strateškog do operativnog, sudjelovanje u projektima vezanim za različite razine upravljanja ljudskim potencijalima, od administrativne do strateške, zbog čega je dobro upoznata s izazovima s kojima se suočavaju različite organizacije. Nakon bogate korporativne karijere započinje raditi kao poslovni savjetnik, a 2017. godine, postaje predsjednica Instituta za upravljanje Apsentizmom iz Zagreba. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a školovanje nastavlja na Cotrugli Business School, gdje stječe titulu MBA.

dr. sc. Sead Bašić

Rođen u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet, gdje i diplomira. Magistarski studij kreiran od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i University of Turin, Faculty for business conducting (Scuola di Amministrazione Aziendale) uspješno završava i stječe dualnu diplomu Magistra ekonomskih nauka iz oblasti poslovnog upravljanja i European Master of Business Administration (MBA). Nakon toga se upisuje na doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiranog u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze pod nazivom “Primjena koncepta upravljanja ključnim kupcima u zemljama u tranziciji – teorijski i empirijski aspekti”. U toku dosadašnjeg profesionalnog angažmana dr. Bašić je stekao praktična znanja iz različitih oblasti ekonomije. Od marta 1996. godine počinje svoju profesionalnu karijeru i do danas je radio u nekoliko različitih kompanija uključujući i nekoliko svjetski renomiranih kompanija kao što su Unilever, Heineken i Henkel, te domaćih kompanija kao što su ASA PVA, ASA PSS i Prevent BH na pozicijama country manager, direktor preduzeća ili direktor robnih marki, obavljajući odgovarajuće poslove i zadatke. Tokom svoje dosadašnje profesionalne karijere je pohađao veliki broj treninga koji su organizirani unutar kompanija u kojima je u tom trenutku radio. Trenutno je zaposlen na poziciji direktora za razvoj preduzeća TABS d.o.o. Sarajevo. Osim toga, Sead je napisao više članaka i uvodnika za različite stručne časopise te je više puta gostovao kao gost predavačna različitim predmetima dodiplomskog i postdiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iz oblasti menadžmenta, marketinga ili prodaje.

Semir Ibrahimović

Semir Ibrahimović je završio Elektrotehnički fakultetu u Sarajevu, magistrirao i doktorirao iz oblasti menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Ima više od 20 godina iskustva u raznim oblastima upravljanja i razvoja informacionih sistema. Od 2006. do danas radi na poziciji direktora Sektora za informacione sisteme u Bosna Bank International Sarajevo u okviru koga je vodio projekte implementacije core banking sistema, elektronskog bankarstva, mobilnog bankarstva i projekat uspostave plana za osiguranje kontinuiteta poslovanja, te projekte izgradnje sistema internog rejting sistema. U ranoj fazi karijere je obavljao poslove iz oblasti sistemskog inženjera i nosilac je jednog prvih deset Microsoftovih certifikata u BiH u ovoj oblasti (MCSE). U slijedećoj fazi karijere je obavljao poslove analize i implementacije ERP sistema, sistema u javnoj upravi i naročito informacionih sistema u bankarstvu. U okviru ovih projekata naročito se ističu implementacija informacionog sistema za ABS banku (2000-2002), vođenje projekta spajanja informacionih sistema Depozitne i Hipotekarne banke (1999), vođenje projekta spajanja informacionih sistema Vakufske i Depozitne banke (2001-2002), rad na implementaciji dijelova softverskih sistema za Nacionalnu banku Kuvajta i Santander banku Poljska (2008), savjetovanje za informacione sisteme Mitropolije dabrobosanke i organizacije Međunarodne religije za mir (2002-2010), provođenje dubinske analize informacionog sistema United bank of Albania (2013). Obavljao je dužnost savjetnika generalnog direktora Vakufske banke za informacione sisteme od 2002. do 2006. i u tom periodu vodio različite razvojne projekte na Oracle i Informix bazama podataka i Microsoft .Net platformi. Od 2006. do 2016. je član katedre za Menadžment i informacione sisteme Ekonomskog fakulteta u Sarajevo i kao spoljnji saradnik izabran je u zvanje višeg asistenta. Do danas je učestvovao u nastavi u predmetima Poslovna informatika, Web arhitekture, Upravljanje bazama podataka, Osnove programiranja, Strukture i baze podataka. Uspješno je završio niz međunarodnih stručnih seminara iz područja kompjuterskih tehnologija i informacionih sistema, projektnog menadžmenta, te uspješno savladao program Managerial-Entrepreneurial Skills Development for Researchers (MBSDr) u okviru Paccino projekta. Aktivan je član stručnih asocijacija iz polja informacionih sistema, IEEE Computer society, ACM ( Association of Computer Machinery), te udruženja IT menadžera BiH, CIO klub. Kao član žirija je učestvovao u izboru najboljeg IT menadžera u BiH za 2014. godinu. Bio je član vijeća doktorskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kao predstavnik poslovne zajednice i studenata.

Smail Korajlić

Intersekcijska znanja stečena kroz 30 togodišnju praksu u raznim uslužnim I proizvodnim kompanijama omogućila su Smailu Korajliću pristup problemima sa raznih aspekata. U projektima za riješavanje problema koristi i kombiniju iskustva iz prakse, na očigled ne povezanih djelatnosti, da bi pri tome ostvario konkurentnu prednost usluge ili proizvoda u kompanijama za koje radi. U svojoj praksi je vodio različite IT projekte i programe u finansijskom, proizvodnom i uslužnom sektoru kao voditelj Projekta ili Programa, kao i poslovne poduhvate u najvećim proizvodnim kompanijama u BiH na pozicijama CIO, COO, CEO. Klas, Agrokomerc, AS Holding. Poslovnu karijeru je razvijao u finansijskom, proizvodnom i uslužnom sektoru. Bije ga glas “da dodje u kompaniju – popravi stanje i tiho ode na drugi projekat”. Smail obavlja role i ima slijedeće sfere interesovanja: Konsultant za Proces manadžment, Konsultant za IT upravljanje, Konsultant za izbor ERPa riješenja i sistem integracije, Konsultant za uvodjenje i upravljanja promjena u organizacijima i na projektima, Konsultant za digitalizaciju procesa i sistem integrator Fintech riješenja, Program/Projekt manager (Waterfall&Agile), Strateško planiranje (OKR metodologija).

mr. sci. Suzana Tihi-Babić

Suzana Tihi-Babić je već 20 godina profesionalno vezana za oblast Upravljanje ljudskim resursima, kako svojim radom u različitim koorporacijama, tako i akademskim i predavačkim angažmanima. Jedna je od osnivača i prva predsjednica HRM Udruženja. U Addiko Bank d.d. Sarajevo na poziciji Direktor Odjela upravljanja ljudskim resursima zaposlena je od juna 2016. godine. Prije angažmana u Addiko banci, deset godina je radila na poziciji Rukovodioca sektora za ljudske resurse ASA grupacije. Znanje iz HRM oblasti je sticala šest godina i u Coca-Cola HBC B-H Sarajevo u odjelu za ljudske resurse, od pozicije HR Specialist do pozicije HR Supervisor. Studij na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, smjer Opšta književnost i bibliotekarstvo, završila je 1991. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu stiče zvanje Magistra ekonomskih nauka 2011. godine. Od marta 2020. predavač je na MBA, Sarajevo School of Science and Technology, na predmetu Leadership and Change in Organization.

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.