fbpx

Project Management Akademija

Datum održavanja: 26.01. - 23.03.
5 modula, 40 sati nastave
Edukacijski centar i Online uživo
Program je ograničen na 14 učesnika!

Akademija

Akademija predstavlja novi vid edukacije u okviru SYS Company edukacijskog centra, kojima će se polaznicima predstaviti niz povezanih tematskih cjelina u okviru jednog cjelovitog programa.

Nije potrebno provesti četiri do šest godina svog života, kao redovan student, da biste napredovali u karijeri i naučili kritičke vještine vođenja projekata koje su vrlo cijenjene u današnjem poslovnom svijetu.

Polaznici Project Management Akademije imat će priliku unaprijediti i proširiti vlastito znanje, kroz predavanja i rad sa našim konsultantima, koji će tokom trajanja programa ujedno biti i tematski mentori.

Ukoliko ste spremni i imate želju napredovati u karijeri i naučiti vještine koje će vas učiniti boljim voditeljem projekta, menadžerom, članom tima ili vlasnikom kompanije, sada je pravo vrijeme da napravite prvi korak.

Project Management Akademija

Project Management Akademija obuhvata pet modula, kroz koje će se polaznicima predstaviti vještine, a koje svi koji sudjeluju u projektu, bilo kojeg hijerarhijskog nivoa, trebaju imati i razvijati. Project Management Akademija je program kojim ćete unaprijediti svoja znanja i vještine kako bi postali član tima koji je efikasan i koji ne pravi standardne greške, bez obzira na kojoj se pozicija nalazi ili koju rolu ima na projektu.

Cijeli program je dizajniran tako da upotpuni i razvije znanja i vještine učesnika programa, a temelji se na transferu teorijskih i praktičnih znanja i iskustava od strane naših konsultanta. Koncept Project Management Akademije podrazumijeva odnos 70:30 u korist praktičnog rada, u poređenju sa sticanjem teorijskih osnova.

Na kraju programa polaznici će imati sve preduvjete za pristupanje ispitu, tj. 35 PDU bodova prema PMI – Project Management Institute!

Pregled programa po modulima:

Datum održavanja: 26. januar 2023. (10-17) Predavač: Nenad Trajkovski (više o predavaču…)

Waterfall ne valja, agilno je jedini put do uspjeha. Agilno ne valja, jer Waterfall je dokazan u praksi. Niti jedna metodologija nije dobra – napravit ćemo svoju.

Koliko puta ste čuli ove izjave? Koliko puta je vaš projekt bio u problemima, a kriva je bila metodologija?

Razlog ovome je vrlo često nepravilno upravljanje projektima, a najviše način na koji se upravlja projektima, kao i krivi izbor metodologije. Ne postoji univerzalna metodologija. Svaki projekt je jedinstven, pa i metodologiju treba prilagođavati projektu.

Ovaj modul je osmišljen s ciljem da voditeljima projekata, članovima tima, s ili bez iskustva pruži uvid u metodologije i nauči ih o njihovim prednostima i manama i pokaže kakao ih pravilno koristiti i kombinirati.

Teme:

 • Šta je Framework, a šta Metodologija i koje su razlike
 • Šta je to Waterfall i koje su mu karakteristike
 • Šta je agilni pristup i koje su mu karakteristike
 • Koja je razlika između Waterfall i agilnog pristupa
 • Kada koristiti koju metodologiju, a kada ne
 • Management i manageri u agilnom pristupu
 • Scrum procesni model
 • Role:
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Timovi
 • Voditelj projekta
 • Stakeholderi
 • Manageri
 • Ceremonije:
 • Sprint planning meeting
 • Sprint review meeting
 • Sprint retrospective meeting
 • Daily Scrum meeting
 • Backlog Refinement
 • Artifakti:
 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Water- Agile fall – hibridna metodologija

Cilj modula:

Upoznati polaznike sa svim metodologijama za upravljanje projektima i naučiti ih kako izabrati pravilnu metodologiju za svaki projekt. Kako metodologiju pravilno primijeniti pravilno na izvršavaju. Za projekt na kojima polaznici rade odredit će se metodologija i način na koji ona doprinosi uspjehu ili njegovom neuspjehu. Primjenom stečenih znanja, osobe koje rade na projektu u budućnosti će znati izabrati pravu metodologiju i uspješno ju primijeniti.

Datum održavanja: 16. februar 2023. (10-17) Predavači: Damir Karamehemedović (više o predavaču…) i Safet Zečević (više o predavaču…)

Često projekti zapadnu u nevolje, pri čemu dolazi do prekoračenja rokova i budžeta. Kao posljedica navednih problema, naručitelj projekta postaje nezadovoljan, a cijeli tim na projektu je demotivisan. Vrlo često, razlog je nepravilno upravljanje projektima, a najviše način na koji se upravlja projektima, te krivi izbor metodologije.

Razni webinari, seminari i treninzi prolaze kroz teoretske pretpostavke što treba učiniti da bi se takvi problemi izbjegli. No kako to izgleda u praksi? Ovaj modul je osmišljen s ciljem da voditeljima projekata, članovima tima, s ili bez iskustva, pruži znanja i discipline potrebne za razumijevanje i pravilno upravljanje projektima u praksi. Modul je strukturiran da prolazi kroz životni tok projekta i detaljno pokriva sve koncepte i probleme upravljanja tim projektima, uz praktične primjere sa komplikovanih projekata.

Teme:

 • Šta je projekt
 • Šta je program
 • Šta je portfolij
 • Poslovna analiza
 • Šta je radno okruženje (Framework)
 • Šta je metodologija
 • Procjena zahtjeva
 • Procjena resursa
 • Procjena troškova
 • Raspored prioriteta
 • Dodjeljivanje resursa
 • Promjena planova tijekom projekta
 • Praćenje projekata
 • Ispravno komuniciranje projekata
 • Ispravno dokumentiranje projekata s najmanje uloženog napora i s najvećom efikasnošću
 • Stalna isporuka klijentu
 • Zatvaranje projekata

Cilj modula:

Upoznati učesnike sa svim aspektima projekata i pokazati koje su stvari bitne i koje dovode do propasti projekata ukoliko se pravilno ne izvršavaju. Predstavit će se projekt na kojem će polaznici raditi i sagledati svi aspekti. Primjenom stečenih znanja, osobe koje rade na projektu u budućnosti će uveliko povećati efikasnost i uspješnost izvršenja.

Datum održavanja: 2. mart 2023. (10-17) Predavač: Nenad Trajkovski (više o predavaču…

Upravljanje rizicima je jedno od najznačajnijih dijelova Upravljanja projektima. Bez obzira na kakvom projektu radili, koji je tip projekta, iz koje grane industrije i kakvu metodologiju koristili, uvijek postoje rizici. Najčešće se u projektima ne radi tzv. „Risk management“ ili se radi površno i pogrešno. Projekti upravo ovdje, najčešće, „padaju“.

Ovaj modul je osmišljen s ciljem da voditeljima projekata, članovima tima, s ili bez iskustva, pruži uvid u Risk Management, te ih nauči kako se on pravilno radi, metodologije, prednosti i manae i pokaže kako ih pravilno koristiti i kombinirati.

Teme:

 • Uvod u rizike i njihova definicija
 • Šta sve ulazi u upravljanje rizicima
 • Planiranje upravljanja rizicima
 • Identifikacija rizika
 • Kvalitativna analiza rizika
 • Kvantitativna analiza rizika
 • Plan reakcija na rizike
 • Praćenje i kontrola rizika

Cilj modula: 

Upoznati polaznike sa rizicima, te ih naučiti pravilno prepoznati, razraditi strategiju postupanja prema njima, te procijeniti svaki od njih, kao i ukupnu rizičnost cijelog projekta. Primjenom stečenih znanja, osobe koje rade na projektu u budućnosti će znati izabrati u najvećoj mjeri smanjiti utjecaj rizika na sam projekt.

Datum održavanja: 16. mart 2023. (10-17) Predavač: Smail Korajlić (više o predavaču…)

Znate li da gotovo svi projekti zapadnu u probleme? Probijeni rokovi, nedostatni ili neraspoloživi resursi, tijesan budžet, naručitelj koji tokom projekta nekoliko puta potpuno promijeni mišljenje… Ako ste mislili da je to samo vaša situacija, možda će vas utješiti da je sigurno svako od nas sudjelovao na takvom projektu. Loša je vijest da se takve situacije ne mogu potpuno isključiti. A sad slijedi dobra vijest: Postoji lijek za svaku od navedenih situacija! 

Ovaj modul će na vrlo konkretnim primjerima pokazati šta voditelj projekta i drugi sudionici mogu napraviti kako bi smanjili vjerovatnoću takvih događaja ili umanjiti negativni utjecaj na ishod projekta, ako se ipak dogode. Osim na PMI metodologiji i pravilima struke, modul je zasnovan na dugogodišnjem iskustvu upravljanja najrazličitijim vrstama projekata.

Teme:

 • Šta je to “problematičan” projekt?
 • Postoji li uopće potreba za spašavanje projekta?
 • Kako prepoznati problematičan projekt?
 • 20 razloga zbog kojih voditelji projekata ne uspiju spasiti projekt
 • Savjeti kako spasiti projekt
 • Strategije spašavanja projekta
 • Preuzimanje problematičnog projekta – šta treba, a šta ne treba raditi?
 • Start projekta za spašavanje projekta u nevolji
 • Razvoj i implementacija plana spašavanja projekta u problemima
 • Oporavak i spašavanje projekta, šta radi, a šta ne?
 • Vraćanje problematičnog projekta na pravi put
 • Kako motivisati članove tima na problematičnom projektu?

Cilj modula:

Upoznati polaznike sa svim problemima koji nastaju na projektu, te kako prepoznati i uočiti rane znakove problema na projektu, analizirati uzroke problema i evaluirati utjecaj na daljnji tijek projekta i kako uspostaviti dobru komunikaciju sa učesnicima projekta u napetoj situaciji i okruženju „nisam ja kriv“ i „to je nemoguće“. Po završetku ovog modula polaznici će znati evaluirati potrebu za spašavanje ili prekid projekta i  kako jasno prezentirati probleme upravi i naručitelju, napraviti strategiju za spašavanje projekta, motivisati demotivisane učesnike projekta, jasno definirati koje stvari treba izbaciti iz projekta i kako to prezentirati naručitelju i napraviti mikro plan za spašavanje projekta.

Datum održavanja: 23. mart 2023. (10-17) Predavači: Nenad Trajkovski (više o predavaču…) i Omar Kudović (više o predavaču…

U svakodnevnom radu, iako postoje projektni planovi i definisana metodologija, nailazimo na probleme, jer se ne razumijemo.

Koliko puta ste se našli u situaciji da smatrate da morate nešto dobiti ili se od vas traži da nešto napravite, a nigdje to nije precizno definisano. Tokom projekta, vrlo često ništa ne stignete, jer stalno odgovarate na e-mailove, a problem se često ponavlja, iako mislite da ste ga riješili.

Smatrate da je nešto zahtjev za izmjenom, a zapravo to ne možete argumentirati. Ne možete pronaći dokument, ne znate gdje je šta zapisano, sastanci su neproduktivni i na rubu incidenta, te traju beskonačno dugo, a nema nikakvog zaključka. Management vrši pritisak na vas, projekt je u „crvenom“ i financijski i vremenski, koristite mnogo alata, a zapravo ste s njima – bespomoćni. Nitko ne želi saslušati vaše probleme, tim je nezadovoljan, korisnik je nezadovoljan, fluktuacija tima je velika, a zamjene nema. Za sve navedeno, niti jedna metodologija nema odgovor, već iskustvo i meke vještine. Ova radionica je osmišljena upravo za to – da Vas upozna s problemima i mekim vještinama u svakodnevnom radu na projektu.

Teme:

 • Analiza problema po kategorijama na svakom projektu
 • Definicija rola na projektu
 • Kako pravilno definirati zahtjeve i stvoriti „čistu“ specifikaciju
 • Kako ispravno organizirati svoje vrijeme i vrijeme tima
 • Kako pravilno kategorizirati mailove i kako njima (ne)komunicirati
 • Kako riješiti problem da zauvijek ostane – riješen te da se nikada ne ponavlja
 • Kakao jasno definirati što je izmjena, a što je dug na projektu, te kako to argumentirati svim stakeholderima
 • Kako odrediti minimalni i neophodni set dokumentacije, a izbaciti suvišnu
 • Kako pohraniti dokumentaciju i izbjeći gubljenje vremena na njeno pretraživanje
 • Kako pravilno planirati i vidjeti sastanke
 • Kako držati budžet i vrijeme pod kontrolom
 • Kreiranje i upravljanje timova u Microsoft Teamsu
 • Kreiranje i upravljanje kanalima u Microsoft Teamsu

Cilj modula:

Upoznati učesnike sa svim problemima koji nastaju na projektu i vještinama koje su potrebne da bi se oni spriječili i riješili. Polaznici će, kroz ovaj modul, unaprijediti svoje meke vještine upravljanja projektima i steći znanja za pravilno upravljanje vremenom, opsegom, komunikacijom, konfliktima i očekivanje na projektu i vođenju tim.

izjave polaznika

Cilj programa:

Sticanje šire i integrisane slike svih menadžerskih vještina koje omogućavaju efikasno planiranje, organiziraciju, prezentiraciju i vodstvo svog tima i organizacije.

Ciljana grupa:

Akademija je namijenjen prvenstveno voditeljima projekata i članovima projektnih timova, ali i svima onima koji se žele upoznati s područjem upravljanja projektima, kao i onima koji se rade na projektima u praksi i žele dostići razinu izvrsnosti dobivanjem Project Management Professional certifikata. Također, akademija je namijenjena i onima koji posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju obnoviti znanje i prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova.

Cijena

Kotizacija za Project Management Akademiju iznosi 1.950,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 9. januara iznosi 1.800,00 KM (+17% PDV).

Moguće je i plaćanje Project Management Akademije na 3 rate po 600,00 KM + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 1.650,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 1.450,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.