fbpx
Project Management Akademija
Datum održavanja: 24.09. - 22.10.2024.
5 modula, 35 sati nastave
Edukacijski centar i Online uživo
Program je ograničen na 14 učesnika!

Akademija

Dobrodošli u Project Management Akademiju, inovativni program edukacije koji će vam omogućiti brz i uspješan napredak u vašoj karijeri! Bez potrebe da provedete četiri do šest godina kao redovan student, sada imate jedinstvenu priliku steći sveobuhvatno znanje i kritičke vještine vođenja projekata, koje su iznimno važne u suvremenom poslovnom svijetu.

Naša Akademija je dio renomiranog SYS Company edukacijskog centra i donosi vam niz povezanih tematskih cjelina, pružajući vam sveobuhvatni program obuke. Ne samo da ćete imati mogućnost unaprijediti svoje postojeće znanje, već ćete i proširiti svoje horizonte kroz inspirativna predavanja i rad s našim stručnjacima. Oni će vam služiti kao mentori tijekom trajanja programa, pružajući vam dragocjene smjernice i podršku.

Svima koji žele napredovati u karijeri i postati izvrsni vođe projekata, sada je idealno vrijeme da napravite prvi korak prema ostvarenju svojih ciljeva. Naša Project Management Akademija vam pruža sve potrebne alate i znanja kako biste postali ne samo stručnjak u svom području, već i efikasan član tima koji izbjegava uobičajene zamke i greške.

Naš program je pažljivo osmišljen kako bi vam pružio sveobuhvatno iskustvo. Fokusiramo se na kombinaciju teorijskog i praktičnog rada, pri čemu više od 70% programa čini praktična primjena stečenog znanja. Na taj način, osiguravamo da ćete stjecati vještine koje možete odmah primijeniti u stvarnim situacijama.

A najbolje od svega, na kraju programa ćete imati sve preduslove za pristupanje ispitu, tj. potrebnih 35 sati za prijavu PMP ispita (Project Management Professional). To će vam otvoriti vrata novim prilikama i priznanju u industriji.

Nemojte propustiti ovu jedinstvenu priliku za brzi napredak i usvajanje ključnih vještina vođenja projekata. Pridružite se Project Management Akademiji već danas i otvorite vrata ka uspješnoj karijeri i izvrsnosti u svijetu projektnog menadžmenta!

Pregled programa po modulima:

Dobrodošli u prvi modul naše Akademije za upravljanje projektima. Ovaj modul će vam pružiti temeljno razumijevanje ključnih pojmova i metodologija upravljanja projektima. Kroz ovaj modul ćete se upoznati s osnovama koje su neophodne za efikasno planiranje, vođenje i realizaciju projekata u različitim organizacijskim kontekstima.

Teme:

 • Uvod u upravljanje projektima i terminologija upravljanja projektima
  Definicija upravljanja projektima
  Ključni pojmovi i terminologija
  Uloge i odgovornosti u upravljanju projektima
  Organizacijski utjecaji i životni ciklus projekta
 • Utjecaj organizacije na projekte
  Faze životnog ciklusa projekta
  Interakcija između organizacije i projektnog tima
  Prediktivni pristup upravljanju projektima (Waterfall)
 • Osnovne karakteristike Waterfall metodologije
  Koraci u prediktivnom pristupu
  Prednosti i izazovi Waterfall metodologije
  Adaptivni pristup upravljanju projektima (Agile)
 • Osnovne karakteristike Agile metodologije
  Koraci u adaptivnom pristupu
  Prednosti i izazovi Agile metodologije

Cilj modula:

Cilj ovog modula je omogućiti polaznicima razumijevanje osnovnih koncepata upravljanja projektima, uključujući utjecaje organizacije na projekte i različite pristupe upravljanju projektima. Polaznici će steći znanja o prediktivnim (Waterfall) i adaptivnim (Agile) pristupima upravljanju projektima, te će biti spremni primijeniti ove metode u praksi.

Datum održavanja: 01. oktobar 2024. (10-17) Predavač: Nenad Trajkovski (više o predavaču…)

Dobrodošli u drugi modul naše Akademije za upravljanje projektima. Ovaj modul će vas detaljno upoznati s pet grupa procesa i deset područja znanja u upravljanju projektima, zajedno s 45 ključnih procesa. Fokusirat ćemo se na grupacije procesa upravljanja projektima i specifične oblasti znanja koje su kritične za uspješno vođenje projekata.

Teme:

 • Pet grupa procesa upravljanja projektima i deset područja znanja s 45 procesa
  Pet grupa procesa upravljanja projektima
  Inicijacija
  Planiranje
  Izvršenje
  Praćenje i kontrola
  Zatvaranje
 • Deset područja znanja
  Upravljanje integracijom projekta
  Upravljanje opsegom projekta
  Upravljanje rasporedom projekta
 • 45 ključnih procesa
  Detaljno objašnjenje svakog procesa
  Primjena procesa u stvarnim projektima
  Integracija procesa u cjelokupno upravljanje projektima

Cilj modula:

Cilj ovog modula je omogućiti polaznicima duboko razumijevanje pet grupa procesa i deset područja znanja u upravljanju projektima. Polaznici će naučiti kako primijeniti ove procese i znanja u praksi, s ciljem efikasnog i uspješnog upravljanja projektima kroz sve faze životnog ciklusa projekta.

Datum održavanja: 08. oktobar 2024. (10-17) Predavači: Damir Karamehemedović (više o predavaču…) i Safet Zečević (više o predavaču…)

Dobrodošli u treći modul naše Akademije za upravljanje projektima. Ovaj modul će vas upoznati s ključnim područjima znanja potrebnim za efikasno upravljanje projektima. Fokusirat ćemo se na upravljanje troškovima, kvalitetom, resursima, komunikacijama, rizicima, nabavkama i interesnim stranama u projektu.

Teme:

 • Upravljanje troškovima projekta
  Planiranje troškova
  Procjena troškova
  Kontrola troškova
 • Upravljanje kvalitetom projekta
  Planiranje kvalitete
  Osiguranje kvalitete
  Kontrola kvalitete
 • Upravljanje resursima projekta
  Planiranje resursa
  Alokacija i optimizacija resursa
  Upravljanje timskim resursima
 • Upravljanje komunikacijama projekta
  Planiranje komunikacija
  Upravljanje informacijama i komunikacijama
  Praćenje komunikacija
 • Upravljanje rizicima projekta
  Identifikacija rizika
  Analiza rizika
  Planiranje odgovora na rizike
  Praćenje i kontrola rizika
 • Upravljanje nabavkama projekta
  Planiranje nabavki
  Provodenje nabavki
  Kontrola nabavki
 • Upravljanje interesnim stranama projekta
  Identifikacija interesnih strana
  Planiranje angažmana interesnih strana
  Upravljanje angažmanom interesnih strana
  Praćenje angažmana interesnih strana

Cilj modula: 

Cilj ovog modula je omogućiti polaznicima razumijevanje i primjenu ključnih područja znanja u upravljanju projektima. Polaznici će naučiti kako učinkovito upravljati troškovima, osigurati kvalitetu, alocirati resurse, upravljati komunikacijama, procijeniti i upravljati rizicima, te upravljati nabavkama i interesnim stranama u projektu.

Datum održavanja: 15. oktobar 2024. (10-17) Predavač: Sejad Smajić (više o predavaču…)

Dobrodošli u četvrti modul naše Akademije za upravljanje projektima. Ovaj modul će vas detaljno upoznati s ceremonijama unutar Agile metodologije, disciplinovanim Agile pristupom, ulogama menadžera projekata u Agile okruženju i pripremama za PMP certifikaciju. Kroz ovaj modul ćete naučiti ključne aspekte primjene Agile metodologija i kako se pripremiti za PMP certifikaciju.

Teme:

 • Agile ceremonije
  Pregled Agile ceremonija
  Sprint Planning
  Daily Stand-up
  Sprint Review
  Sprint Retrospective
  Disciplined Agile
 • Osnove disciplinovanog 
  Implementacija i praksa disciplinovanog Agile
  Uloge menadžera projekata u Agile okruženju
 • Specifične uloge i odgovornosti
  Agile Coach
  Scrum Master
  Product Owner
 • Priprema za PMP certifikaciju
  Pregled PMP certifikacije
  Ključne oblasti i znanja potrebna za ispit
  Strategije i savjeti za uspješno polaganje PMP ispita

Cilj modula:

Cilj ovog modula je omogućiti polaznicima razumijevanje i primjenu Agile ceremonija, disciplinovanog Agile pristupa, te specifičnih uloga menadžera projekata unutar Agile okruženja. Također, polaznici će se pripremiti za PMP certifikaciju, stičući potrebna znanja i vještine za uspješno polaganje ispita.

Datum održavanja: 22. oktobar 2024. (10-17) Predavač: Nenad Trajkovski (više o predavaču…)

Dobrodošli u peti modul naše Akademije za upravljanje projektima. Ovaj modul će vas upoznati s osnovnim principima Agile manifesta, kao i različitim Agile okvirima kao što su SCRUM, Kanban i Scrumban. Kroz ovaj modul ćete steći dublje razumijevanje Agile filozofije i načina na koji se primjenjuje u upravljanju projektima.

Teme:

 • 12 principa Agile manifesta
  Pregled Agile manifesta
  Detaljno objašnjenje svakog principa
  Primjena principa u svakodnevnom radu
 • Agile okviri
  Osnovni koncepti i prednosti Agile okvira
 • SCRUM
  Osnove SCRUM metodologije
  Uloge i ceremonije u SCRUM-u
  SCRUM artefakti
 • Kanban
  Osnove Kanban metodologije
  Implementacija Kanban ploče
  Kontinuirano poboljšanje kroz Kanban
 • Scrumban
  Kombinacija SCRUM-a i Kanbana
  Prednosti i primjena Scrumban metodologije
  Prilagodba Scrumban pristupa različitim projektima

Cilj modula:

Cilj ovog modula je omogućiti polaznicima da razumiju i primijene 12 principa Agile manifesta, kao i različite Agile okvire u svojim projektima. Polaznici će naučiti kako implementirati i prilagoditi SCRUM, Kanban i Scrumban metode kako bi poboljšali efikasnost i fleksibilnost svojih timova i projekata.

izjave polaznika

Cilj programa:

Sticanje šire i integrisane slike svih menadžerskih vještina koje omogućavaju efikasno planiranje, organiziraciju, prezentiraciju i vodstvo svog tima i organizacije.

Ciljana grupa:

Akademija je namijenjen prvenstveno voditeljima projekata i članovima projektnih timova, ali i svima onima koji se žele upoznati s područjem upravljanja projektima, kao i onima koji se rade na projektima u praksi i žele dostići razinu izvrsnosti dobivanjem Project Management Professional certifikata. Također, akademija je namijenjena i onima koji posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju obnoviti znanje i prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova.

Cijena

Kotizacija za Project Management Akademiju iznosi 1.950,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 1. septembra iznosi 1.800,00 KM (+17% PDV).

Moguće je i plaćanje Project Management Akademije na 3 rate po 600,00 KM + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 1.650,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 1.450,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.