fbpx

Sve više kompanija se odlučuje da svoje poslovanje preselile u cloud, neke u potpunosti, a neke samo djelimično. Usvajanje novih cloud tehnologija, kompanijama omogućava unaprijeđenje poslovanja, dostupnost servisa, te fleksibilnost i skalabilnost kojim se omogućava da se tehnološki prati rast kompanije. 

Svjedoci smo da se usvajanjem novih tehnologija, ubrzanom digitalizacijom, te radom na daljinu, IT odjeli susreću sa novim izazovima koji se tiču sigurnosti podataka, infrastrukture, odnosno osiguravanja kontinuiteta poslovanja za svoje kompanije. Sigurnosne prijetnje se jednako brzo razvijaju, na koje IT odjeli moraju iznalaziti sveobuhvatna i robusna sigurnosna rješenja, te kontinuirano i pravovremeno odgovarati na sigurnosne prijetnje. Svjesni smo da tada nastupa drugi izazov za IT odjele, a to je pitanje “Koliko će nas to koštati?”, no prije ovog pitanja, savjetujemo da se postavi jednako bitno bitanje “Koliko smo zaista sigurni i koliko bi nas koštalo da se ta sigurnost naruši?”

Microsoft Azure Security rješenja su tu da pomognu u zaštiti vašeg poslovanja od prijetnji, malvera, upada u mrežu, DDoS napada i još mnogo toga. Azure platforma omogućava da lako dodate usluge onda kada su Vam iste potrebne, a dobićete odličan temelj koji radi bez prekida i može da raste po potrebi. 

Predstavit ćemo samo neka Azure Security rješenja u nastavku, a SYS Company tim Vam stoji na raspolaganju da Vas savjetuje kako da napravite mehanizam zaštite koji najviše odgovara vašim potrebama. 

Microsoft Defender For Cloud 

Microsoft Defender for Cloud je servis koji Vam pruža zaštitu za sve Vaše resurse koji se nalaze na Microsoft Azure, On-Premises ili drugim isporučiocima cloud servis usluge, kao što su Amazon Web Services ili Google Cloud. Microsoft Defender For Cloud sadrži sva pravila definisana kroz Cloud Security Posture Management (CSPM) i Cloud Workload Protection Platform (CWPP) za sve navedene opcije zaštita na navedenim platfromama, te administraciju kroz jedinstveni portal. Kroz Microsoft Defender for Cloud korisnik ima kompletan uvid u tri vitalne potrebe, kada je u pitanju zaštita resursa, bez obzira gdje se nalaze:

Pored nativne integracije sa Microsoft EndPoint Manager, Microsoft Defender for Cloud nudi sveobuhvatnu zaštitu i odbranu za sve Vaše uređaje, kroz niz servisa:

Azure Firewall

Azure Firewall je novi servis zaštite Vašeg okruženja, koji pruža najbolju zaštitu za sve Vaše procese koji se odvijaju na Microsoft Azure cloud. Azure Firewall, kroz oba plana, je visoko dostpuno riješenje, koje Vam pruža zaštitu u svim smjerovima aktivnosti Vaših procesa:

Funkcionalnosti

Azure Firewall Standard

Azure Firewall Premium

Built-in high availability

DA

DA

Availability Zones

DA

DA

Unrestricted cloud scalability

DA

DA

Application FQDN filtering rules

DA

DA

Network traffic filtering rules

DA

DA

FQDN tags

DA

DA

Service tags

DA

DA

Threat intelligence

DA

DA

DNS proxy

DA

DA

Custom DNS

DA

DA

FQDN in network rules

DA

DA

Deployment without public IP address in Forced Tunnel Mode

DA

DA

Outbound SNAT support

DA

DA

Inbound DNAT support

DA

DA

Multiple public IP addresses

DA

DA

Azure Monitor logging

DA

DA

Forced tunneling

DA

DA

Web categories

DA

DA

Certifications

DA

DA

TLS Inspection

 

DA

IDPS (Intrusion Detection and Prevention System)

 

DA

URL Filterning

 

DA

Web Categories Premium

 

DA

Azure DDoS zaštita

Distributed Denial of Service napadi su jedni od najvećih problema dostupnosti i sigurnosti s kojim se korisnici mogu susresti. DDoS napadi mogu Vaše aplikacije učiniti nedostupnim za korisnike, te biti usmjereni na bilo koju krajnju tačku, koja je javno dostupna na internetu. 

Azure DDoS Standard servis pruža značajno poboljšanje zaštite od navednih napada. Nakon konfiguracije, Azure DDoS servis automatski djeluje na Vaše Azure resurse, koji su dostupni javno, preko virtualnih mreža, te ne zahtjeva nikakve dodatne aplikacije ili uređaje.

Azure DDoS Standard servis sadrži sljedeće opcije:

Azure VDI

Azure Virtual Desktop Infrastructure (poznat prije kao Microsoft Windows Virtual Desktop) je novi servis koji pruža organizacijama sigurni udaljeni rad, bez obzira na lokaciju. Azure VDI podržava Windows 10 i Windows 11, te pruža multi session iskustvo za Vaše krajnje korisnike. 

Kroz konfiguraciju Azure VDI, imate mogućnost kombinovanja različitih vrsta PC mašina, koje će najbolje odgovarati potrebama kranjih korisnika, te zahtjevima aplikacija. Opcija MultiSession Vam omogućava da istovremeno više krajnih korisnika na jednoj virtualnoj mašini radi na određenoj aplikaciji, bez obzira na lokaciju gdje se nalaze. 

U današnje vrijeme kada je rad od kuće ili rad sa udaljene lokacije van ureda sve veća potreba, Azure Virtual Desktop Infrastructure (Azure VDI) predstavlja najbolje i najsigurnije riješenje. Sve virtualne mašine se, pored Microsoft Defender For Cloud, nativno integrišu sa Microsoft EndPoint Manager servisom. 

Kako Vam možemo pomoći?

Ukoliko trebate asistenciju kontaktirajte naš ured.