fbpx
Datum održavanja: 06.04.2023.
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Edukacija je ograničena na 16 učesnika!

Opis:

Promjene u svijetu biznisa dešavaju se sve brže, a uslovi postaju sve konkurentniji. Izazovi sa kojima se poslovni ljudi svakodnevno susreću su veliki i mnogobrojni i postaje sve teže držati korak sa promjenama u poslu kao i sa svakodnevnim inovacijama u prodajnim, marketinškim i strategijama upravljanja. Vještina upravljanja ljudima i odlukama iziskuje permanentno učenje, što čini ulogu menadžera sve složenijom i zahtjevnijom jer je zbog moći i neposrednog uticaja koji ima na ljude, menadžer ključna karika razvoja uposlenika i kompanije. 

Coaching kao savremeni menadžerski alat podrazumijeva izgradnju adekvatnog stava o vlastitoj ulozi i učenje vještina kojima će ostvariti podršku motivaciji i profesionalnom razvoju, ali i brizi o sebi kao osnovi adekvatne brige o drugima i kompaniji u cjelini.

Balans između brige o sebi idrugima, osvještavanje granica odgovornosti menadžera u ulozi coacha, usaglašenost djelovanja u cilju podrške ljudima s ciljevima kompanije su ključne teme kojima se bavimo u ovoj edukaciji.

Kroz interaktivnu radionicu će vas voditi Ivana Pejić, certificirana CNVC trenerica za komunikacijske vještine i certificirana Hogan konsultantkinja za procjene ličnosti.

Nakon edukacije moći ćete da:

Metode i pristup učenju:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Edukacija je namijenjena:

Vlasnicima i menadžmentu kompanija te mladim specijalistima koji se pripremaju za voditeljsku funkciju.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  Značaj i smisao uloge menadžera kao coacha i mentora;
 • 11.30 – 12.30

  Razlikovanje pojmova i definisanje mentorstva i coachinga u skladu s ciljevima kompanije;

 • 13.30. – 14.30
  Mentor kao coach (lični stavovi, izazovi i otpori);
 • 14.45 – 15.45
  Definisanje pristupa djelovanja prema uposleniku (direktivno menadžerstvo vs. podrška razvoju; mentrosko djelovanje ili djelovanje u ulozi coacha);
 • 15.45 – 16.45
  Usvajanje komunikacijskih vještine (posmatranje i praćenje, slušanje, parafraziranje, postavljanje pitanja, empatijsko povezivanje);
 • 16.45 – 17.00
  Vaša pitanja i naši odgovori.
Predavač

Ivana Pejić

Ivana je diplomirala je na Filozofskom fakultetu, ima 23 godine iskustva rada u formalnom obrazovanju i 7 godina u neformalnom obrazovanju za odrasle. Certificirana CNVC trenerica za komunikacijske vještine i certificirana Hogan konsultantkinja za procjene ličnosti.

Ivana ima bogato iskustvo u podržavanju grupa i timova u ovladavanju komunikacijskim vještinama s ciljem ostvarivanja vlastite dobrobiti i ugodnijih međuljudskih odnosa. Vodi Cenar za edukaciju i savjetovanje “Philia” u Tuzli, u okviru kojeg vodi savjetovanja i edukacije o komunikaciji i upravljanju odnosima.
Član je zajednice trenera u Internacionalnom centru za nenasilnu komunikaciju i suosnivač Mreže za nenasilnu komunikaciju BiH.

Komunikacijske vještine i sama svakodnevno usavršava u izazovima s kojima se susreće, što je stalna motivacija za permanentno učenje i razvoj.

Cijena

Kotizacija za učešće na radionici Coaching kao savremeni menadžerski alat iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 1. aprila iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.