fbpx
Seminar: Interne istrage nepravilnosti u organizaciji
Datum održavanja: 18. juli
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 16 učesnika!

Opis:

Interna istraga predstavlja jedan od najsavremenijih i efikasnih alata na raspolaganju rukovodiocima za rješavanje pitanja navoda o nepravilnostima u organizaciji/kompaniji. Primarna svrha interne administrativne istrage, koju može provesti Službenik za usklađenost (Compliance Officer), generalni inspektor ili druga nadležna osoba, je efikasno i djelotvorno rješavanje navoda o nepropisnom postupanju osoblja putem prikupljanja dokaza, procjene vjerodostojnosti tih dokaza, njihove analize u kontekstu utvrđenih standarda i izvještavanja o analizi i zaključcima putem formalnog izvještaja.

Značaj ovog procesa je višestruk jer osigurava sistemski pristup tretiranju prijave ili incidenta, osigurava da se svi navodi o nepropisnom ponašanju uzmu u razmatranje, uspostavlja razumijevanje odgovornosti, nadležnosti i prava svih sudionika u procesu, jača povjerenje zaposlenika, klijenata, javnosti i svih zainteresovanih strana te štiti integritet organizacije pred institucijama za provođenje zakona. Ovaj proces također omogućava rukovodiocima donošenje kvalitetnih odluka i zaštitu organizacije i osoblja od daljnjih štetnih posljedica.

Interna istraga je važna funkcija koja se može i treba uspostaviti i primijeniti u bilo kojoj instituciji, organizaciji i kompaniji, bez obzira na prirodu ili područje njihovog poslovanja.

Kroz interaktivni seminar će vas voditi Enes Husejnović, ekspert u NATO programu izgradnje integriteta i prevencije korupcije.

Cilj seminara:

Predstaviti savremen, kvalitetno strukturiran i djelotvoran način provođenja internih istraga nepravilnosti i nepropisnog postupanja u organizaciji/kompaniji ili instituciji. Tokom seminara, kroz predstavljanje procesa djelovanja nadležne osobe nakon prijave nepravilnosti, polaznici će se detaljno upoznati sa normativnim i proceduralnim preduslovima za provođenje istraga, načinima prijavljivanja nepravilnosti, procesom djelovanja nadležne osobe (od prijema zahtjeva za djelovanje do zaključivanja predmeta), planiranjem i odobravanjem istrage, razumijevanjem pojmova, statusa i prava lica u provođenju interne istrage, načinima prikupljanja činjenica, sadržajem i metodologijom izrade izvještaja o provedenoj istrazi, kao i pitanjima povjerljivosti, zaštite prijavitelja nepravilnosti, korektivnih mjera, obavještavanja o rezultatima istrage i drugim aspektima. Seminar također ističe i druge načine djelovanja nadležne osobe, uključujući pružanje pomoći licima koja se obrate za pomoć i čija su prava navodno ugrožena.

Seminar je namijenjen:

Seminar je namijenjen onima koji svakodnevno rukovode i upravljaju radom osoblja, sistemski pristupaju izgradnji procedura i standarda koji će osigurati profesionalno poslovanje i poštivanje propisa, imaju odgovornost da promovišu etičko poslovanje, integritet i prevenciju korupcije, odgovorni su ili sudjeluju u provođenju internih istraga nepravilnosti u organizaciji, provode obuku u ovoj oblasti itd. Prednosti ovog seminara mogu imati menadžeri, šefovi organizacijskih jedinica i stručno osoblje u javnoj upravi, rukovodioci u privatnim i javnim kompanijama, službenici za usklađenost (compliance officers), povjerenici za etiku, osobe odgovorne za provođenje internih istraga nepravilnosti, nadležni za oblast ljudskih resursa uključujući i pravnike, kao i osoblje nadležno za implementaciju programa etike i usklađenosti u organizaciji. Također, svi koji žele izgraditi ovakav sistem ili unaprijediti svoje znanje o navedenom načinu poslovanja pronaći će korisna znanja, iskustva, ideje i motivaciju na ovom seminaru.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  Sesija I – Interna istraga nepravilnosti u organizaciji
  Sesija I ima za cilj upoznati učesnike seminara sa jednim od modaliteta procesa djelovanja nadležne osobe nakon prijave nepravilnosti u organizaciji. Fokusirajući se na proces provođenja interne istrage, biće predstavljena metodologija prikupljanja činjenica, procjene dokaza, pribavljanja pravnog mišljenja, definisanja osnovanosti prijave, komunikacije sa prijaviteljima, svjedocima i predmetom istrage, kao i izrada izvještaja i korištenje rezultata provedene istrage.
 • 11.30 – 12.30

  Sesija II – Interna istraga nepravilnosti u organizaciji
  Funkcije organizacije u vezi sa jačanjem profesionalizma: istraga, inspekcija, pružanje pomoći, snimanje klime i obuka
  Preduslovi za provođenje internih istraga nepravilnosti u organizaciji (zakonski, proceduralni, normativni, organizacijski)
  Zašto provesti internu istragu angažovanjem službenika za usklađenost (compliance officer) u odnosu na druga sredstva rukovodioca organizacije (disciplinski postupak i sl.)

 • 13.30. – 14.30
  Sesija III – Interna istraga nepravilnosti u organizaciji
  Načini prijavljivanja nepravilnosti i prava uposlenika
  Proces djelovanja nadležne osobe nakon prijema prijave nepravilnosti (prijem zahtjeva za djelovanje, preliminarna analiza, proslijeđivanje i obavještavanje prijavitelja, utvrđivanje činjenica, slanje konačne obavijesti o rezultatima, praćenje slučaja i zaključivanje predmeta)
  Planiranje i dobijanje odobrenja (akcijski memorandum, direktiva, pisani plan)
 • 14.45 – 16.45
  Sesija IV – Interna istraga nepravilnosti u organizaciji
  Navod ili sporno pitanje; Istraga ili preliminarna istraga (razlike)
  Status i prava lica u provođenju interne istrage: svjedok, predmet istrage, osumnjičeni
  Prikupljanje činjenica; vođenje intervjua; nivo dokaza; analiza činjenica i prevaga dokaza
  Sadržaj i metodologija izrade izvještaja o provedenoj istrazi (sinopsis, razmatranje navoda i spornih pitanja, preporuke)
  Povjerljivost; zaštita prijavitelja nepravilnosti; treća lica; korektivne mjere; obavještavanje o rezultatima istrage
 • 16.45 – 17.00
  Vaša pitanja i naši odgovori.
Predavač

 

Enes Husejnović

Brigadni general Enes Husejnović radio je do 2018. godine u službi Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. U period nakon toga, od strane NATO HQ Brisel je angažovan kao ekspert u NATO programa izgradnje integriteta i prevencije korupcije, što obuhvata i pitanja dobre vladavine, vođenja promjena, reformi i liderstva u ovoj oblasti. U tom svojstvu, kao predavač, panelista, moderator i trener, redovno sudjeluje na konferencijama, seminarima i obukama strategijskog i operativnog nivoa, u zemalja širom svijeta, za potrebe sektora odbrane i sigurnosti te civilnih struktura vlasti. Pored toga, bio je gost predavač iz oblasti diplomatije u master program na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, te predavač iz oblasti aerodinamike na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Takođe, predavao je na seminarima u Bosni Hercegovini posvećenim poslovnoj etici, izgradnji integriteta, prevenciji korupcije i liderstvu.

Posljednja dužnost generala (penz.) Husejnovića, prije penzionisanja, bila je Generalni inspektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine gdje je proveo pet godina. Djelokrug njegovih aktivnosti bio je osigurati da uposlenici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga budu upoznati i postupaju u skladu s odredbama zakona koje se odnose na etičko ponašanje, profesionalizam i sukob interesa. Ured generala Husejnovića provodio je istrage neprofesionalnog ponašanja i pomagao osoblju u otklanjanju pojava negativnih po moral, efiksanost i ugled Oružanih snaga. Njegova je odgovornost takođe bila osigurati strateški i sistemski pristup pitanju izgradnje integriteta i prevencije korupcije u sektoru odbrane.

Prije navedene dužnosti, general (penz.) Husejnović bio je šef Vojnog dijela Misije Bosne i Hercegovine pri NATO u Briselu. Prije toga, obnašao je i dužnost Načelnika štaba u Centru za obuku za operacije podrške miru u Sarajevu. Od 2004. do 2007. godine general (penz.) Husejnović je bio na službi u Ministarstvu odbrane i bio je stručni savjetnik za institucionalnu saradnju sa vojno-diplomatskim korom u Bosni i Hercegovini. Prije tog razdoblja značajno je vrijeme proveo u zrakoplovstvu obavljajući različite dužnosti od instruktora pilota helikoptera u Zrakoplovnoj vojnoj akademiji do Načelnika štaba Zrakoplovne baze.

General (penz.) Husejnović je prvobitno diplomirao Zrakoplovnu vojnu akademiju (1985.g) kao pilot helikoptera. Kasnije je diplomirao Zrakoplovni komandno-štabni koledž (2000.g) i Ratni koledž Kopnene vojske u Sjedinjenim Američkim Državama (2005.g). General (penz.) Husejnović ima diplomu Magistra strateških studija iz Sjedinjenih Država (2005.g)

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Interne istrage nepravilnosti u organizaciji iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 14. jula iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.