fbpx
Seminar: Koncepti upravljanja lancem opskrbe
Datum održavanja: 23.05.2023.
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 16 učesnika!

Opis:

Koncept lanca opskrbe nastao je prije tridesetak godina s razvojem informacione tehnologije. Do tada smo poznavali logistiku, nabavu i proizvodnju. No, s razvojem digitalnih komunikacijskih kanala, tok informacija je postao lakši, pa su se članovi lanca integrisali i uskladili. Lanac opskrbe je postao glavni konkurentski alat. Postalo je važno s kojim dobavljačima surađujemo, koji su njihovi dobavljači, koji su naši kupci i kupci naših kupaca. Sve je postalo transparentnije i sad možemo pratiti tok roba, usluga, informacija i finansija. Osvijestili smo si potrebu koordinirane saradnje. Razvile su se strategije upravljanja lancem opskrbe koje nam pomažu u dobrom balansiranju između efikasnosti i efektivnosti, tj., u dobrom usklađivanju ponude i potražnje. 

Nakon iskustva s pandemijom, lanac opskrbe se transformirao, prilagodio i opstao. Ono s čime se danas suočava su digitalizacija, vidljivost kroz cijeli lanac opskrbe, otpornost, agilnost i ljudski resursi. Kako mu pomoći? 

Kroz interaktivni seminar će vas voditi Kristina Šorić, senior kosultant za optimizaciju poslovnih procesa i upravljanje lancem opskrbe.

Cilj seminara:

Cilj seminara je upoznati polaznike s najnovijim trendovima u upravljanju lancem opskrbe i na taj način ispirisati ih na kreativnost i razmišljanje izvan okvira, počevši od predviđanja potražnje, nabave i odnosa s dobavljačima, transporta, upravljanja zalihama, proizvodnje, do distribucije. Teme se obrađuju koncepcijski, kroz diskusiju sa učesnicima, kroz dijeljenje znanja i iskustva, te obradu poslovnih slučajeva. Tokom simulacije Beer Game, polaznici će prikupiti podatke o kretanju potražnje i zaliha, pa će se isti obraditi kroz optimizacijske metode upravljanja zalihama koje će se implementirati uz korištenje Excela.

Seminar je namijenjen:

Seminar je namijenjen srednjem managementu i zaposlenicima odgovornima za upravljanje lancem opskrbe, nabavu i upravljanje zalihama, te zaposlenicima u drugim dijelovima lanca opskrbe (prodaja, distribucija i IT) koji utiču na procese u lancu opskrbe i koji žele povećanjem protočnosti materijala i informacija poboljšati učinkovitost. Seminar je namijenjen konsultantima, kao i višoj razini managementa koji želi imati širu sliku procesa u lancu opskrbe i njihove povezanosti s ostalim funkcijama. 

Preduslov:

Svaki polaznik treba ponijeti svoj laptop.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.30
  Opšti koncepti u lancu opskrbe (šta znači dobro upravljati lancem opskrbe, strategije upravljanja lancem opskrbe, primjeri i trendovi iz svjetske prakse);
  SCOR model – vizualizacija procesa u lancu opskrbe;
  KPI – ovi u lancu opskrbe;
 • 11.40 – 13.15
  Sales and Operations Planning (S&OP). Integrated Business Planning (IBP);
  Digitalizacija. Koji su podaci potrebni za efikasan i efektivan lanac opskrbe? Četiri tipa podatkovne analitike u upravljanju lancem opskrbe;
 • 13.45. – 15.00
  Simulacija Beer Game (simulacija lanca opskrbe, predviđanje potražnje, naručivanje, zalihe, efekt biča);
 • 15.15 – 17.00
  Usklađivanje ponude i potražnje u lancu opskrbe;
  Upravljanje potražnjom;
  Upravljanje zalihama (EOQ u slučaju jednog i više proizvoda. Sigurnosne zalihe – varijabilna potražnja i konstantno vrijeme isporuke, konstantna potražnja i varijabilno vrijeme isporuke, varijabilna potražnja i varijabilno vrijeme isporuke);
  Obrada podataka iz simulacije Beer Game;
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa.
Predavač

dr.sc. Kristina Šorić

Kristina Šorić je doktorirala je na Odjelu za teorijsku i primijenjenu matematiku, Sveučilište u Padovi, Italija, magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Matematičkom odsjeku, na smjeru Matematička informatika i statistika, profil diplomirani inženjer matematike. Glavna su joj područja znanstvenog i stručnog interesa optimizacija poslovnih procesa i upravljanje lancem opskrbe. Zaposlena je na visokoj poslovnoj školi RIT Croatia, Zagreb, te je vlasnica obrta za poslovno savjetovanje Luyouma i portala www.luyouma.com koji popularizira upravljanje lancem opskrbe i primjenu analitičkih metoda za optimizaciju.

Objavila je znanstvene radove u više svjetskih časopisa iz područja operacijskih istraživanja i optimizacije, te boravila na više institucija u inozemstvu kao gost predavač (University of Udine,  Italy, Departamento de Engenharia e Gestao, Instituto Superior Tecnico, Lisbon, Portugal, Information and Operations Management Department, Marshall School of Business, USC, Los Angeles, SAD). Održala je mnoge edukacije u poslovnoj praksi, a na temu upravljanja lancem opskrbe (Konzum d.d., Bambi d.d., Vivera d.o.o., Podravka d.d., SDA Croatia d.o.o., Atlantic Trade d.o.o., Tokić d.o.o., otvoreni seminari), te na temu upravljanja zalihama, poslovnim procesima i financijskom imovinom, u Hrvatskoj, BiH i Srbiji. 

Vlasnica je Lean Six Sigma Green Belt certifikata i certificirani trener za simulaciju The Fresh Connection. 

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Koncepti upravljanja lancem opskrbe iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 19. maja iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.