fbpx
Seminar: Lean menadžment
Datum održavanja: 27. mart 2024.
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 14 učesnika!

Opis:

Seminar je dizajniran da polaznicima pruži sveobuhvatno razumijevanje lean principa i praksi. Primjena lean-a je osnova poslovnog uspjeha svih najvećih svjetskih kompanija, bilo da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga. Metodologija je primjenjiva doslovno u svim industrijama i svim veličinama kompanija, a naročito dobre rezultate je pokazala u proizvodnim djelatnostima, finansijskim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, školstvu, javnoj upravi, itd. Lean menadžment je sistematski pristup koji se fokusira na eliminaciju otpada, optimizaciju procesa i stvaranje vrijednosti za kupce. 

Seminar će pružiti učesnicima znanje i vještine potrebne za primjenu lean metodologija u servisnim i proizvodnim organizacijama kako bi bili spremni raditi na poboljšanju efikasnosti, produktivnosti i zadovoljstva kupaca. Učesnici će steći uvid u vještine analize poslovnih procesa, identifikacije prilika za poboljšanje i kreiranja lean rješenja koja optimiziraju operacije i jačaju ukupno poslovanje. Upoznati će se s različitim Lean alatima i tehnikama poput mapiranja procesa, stvaranja vrijednosti za kupce, 5S, Kaizena i Kanbana, te kroz primjere iz prakse razumjeti njihovu primjenu u rješavanju svakodnevnih problema u operativnom poslovanju.  

Kroz seminar će vas voditi Damir Karamehmedović i Safet Zečević, konsultanti sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u implementaciji Lean metodologije u kompanijama.

Primjenom principa Lean-a u vrlo kratkom vremenskom periodu postižu se sljedeći efekti:

Cilj seminara:

Upoznati učesnike s Lean metodologijom i omogućiti im da samostalno primjene Lean alate kao i da rade na otklanjanju neefikasnosti vlastitih organizacija.

Seminar je namijenjen:

Direktorima, vlasnicima, menadžmentu i zaposlenicima koji se bave poslovnim procesima, upravljanjem kvalitetom, unapređenjem efikasnosti poslovanja, digitalizacijom i automatizacijom poslovanja.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.30
  Uvod u proces menadžment
  Definisanje potreba klijenata
 • 11.40 – 13-15
  Definisanje poslovnog procesa
 • 13.45 – 15.00
  Unaprijeđenje poslovnog procesa
  Promjena ponašanja učesnika u procesu
 • 15.15 – 16.30
  Definisanje i mjerenje KPI
 • 16.30 – 17.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa
Predavači

Damir Karamehmedović, Lean senior konsultant

Najmlađi diplomac svoje generacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Damir Karamehmedović svoj diplomski list je dobio 1984. godine, sa samo 21 godinu. Svoje prve profesionalne korake ostvario je u Energoinvest-Mjerni sistemi radeći na dizajniranju informacionih sistema. Karijeru nastavlja 1989. godine u Jugobanki Jubbanka dd Sarajevo, otvarajući poglavlje dvadesetpetogodišnjeg uspeha u bankarskom sektoru. Tokom ovog perioda, Damir je zauzimao ključne rukovodeće pozicije u IT sektoru i operacijama u nizu banaka, uključujući Sab Banku, Market Banku i Raiffeisen Banku. Od 2007. do marta 2015. godine služio je kao član Uprave za operacije i IT u Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina. Danas je, kao suvlasnik i direktor Inposis d.o.o Sarajevo, posvećen savjetovanju u oblasti operativnog menadžmenta i IT-a.

Kroz karijeru, Damir je proširio svoje znanje kroz brojne stručne seminare iz oblasti strateškog menadžmenta i upravljanja promjenama. Učestvovao je i u Execute! programu za izvršni menadžment u trening centru Raiffeisen Bank international u Beču.

Safet Zečević, Lean senior konsultant

Safet Zečević svoju profesionalnu karijeru započinje u sektoru prodaje i marketinga u Međunarodnom aerodromu Sarajevo, a svoj put nastavlja u Raiffeisen Banci, gdje preuzima važne uloge u upravljanju prodajom i operacijama. Tokom rada u banci, stekao je specijalizovana znanja u strateškom menadžmentu, upravljanju projektima, i optimizaciji poslovnih procesa.

Trenutno obavlja funkciju izvršnog direktora u Integriranim poslovnim sistemima, fokusirajući se na poslovno savjetovanje u domenima operativnog menadžmenta i IT-a. Safet je svoje obrazovanje obogatio studijama u Sjedinjenim Američkim Državama na The College of New Jersey, gdje je završio studije Poslovne Administracije sa fokusom na Menadžment, a zatim i magistrirao u Engleskoj, specijalizujući se za Strateško upravljanje kvalitetom. Trenutno, na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu, priprema doktorsku disertaciju usmjerenu na ponašanje zaposlenika.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Lean menadžment iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 20. marta iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.