fbpx
Datum održavanja: 18. oktobar
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 14 učesnika!

Opis:

U današnje vrijeme, primjena Lean u svijetu se gotovo i podrazumijeva, bilo da organizacije traže način kako smanjiti troškove u krizno vrijeme, pokušavaju povečati efikasnost ili prevazići onu posljednju stepenicu koja ih dijeli od potpune izvrsnosti u profitabilnom ispunjavanju zahtjeva kupaca.

Lean predstavlja filozofiju upravljanja koja, bazirana na konstantnom unapređenju, prilagođava poslovanje zahtjevima kupaca. Važan aspekt implementacije Lean metodologije je prepoznavanje ključnih poslovnih procesa, definisanje mjernih tačaka, otkrivanje slabih mjesta u procesu i eliminacija istih. Naravno, da bi menadžment i zaposlenici mogli i željeli samostalno unapređivati poslovanje, potrebno je da razumiju Lean filozofiju, poznaju metodologiju i alate, i prihvate potrebne promjene.   

Kroz seminar će vas voditi Damir Karamehmedović i Safet Zečević, konsultanti sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u implementaciji Lean metodologije u kompanijama.

Metodologija je primjenjiva doslovno u svim industrijama i svim veličinama kompanija, od proizvodnih kompanija, uslužnih djelatnosti, finansijskih institucija, zdravstvenih ustanova, školstva, vojne službe, javne uprave, itd.

Lean metodologija zasniva se na sljedećim temeljnim principima:

Upravo prvi od temeljnih principa Lean, identifikacija vrijednosti za kupca, poveo je širenje Lean filozofije i izvan okvira proizvodnje. Kupac, zajedno sa svojim potrebama, nalazi se u fokusu uz upravljanje i unapređenje cijelog lanca proizvodnje uz kontinuiran rad na usavršavanju samog procesa isporuke.

Primjenom principa Lean-a u vrlo kratkom vremenskom periodu postižu se sljedeći efekti:

Cilj seminara:

Upoznati učesnike sa Lean metodologijom i omogućiti im da samostalno primjene Lean alate kao i da rade na poboljšanju efikasnosti vlastitih organizacija.

Seminar je namijenjen:

Direktorima, vlasnicima, menadžmetu i zaposlenicima koji se bave poslovnim procesima, upravljanja kvalitetom, unapređenjem efikasnosti poslovanja, digitalizacijom i automatizacijom poslovanja.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.30
  Uvod u proces menadžment
  Definisanje potreba klijenata
 • 11.40 – 13-15
  Definisanje poslovnog procesa
 • 13.45 – 15.00
  Unaprijeđenje poslovnog procesa
  Promjena ponašanja učesnika u procesu
 • 15.15 – 16.30
  Definisanje i mjerenje KPI
 • 16.30 – 17.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa
Predavači

Damir Karamehmedović, Lean Senior konsultant

Damir većinu karijere provodi na rukovodećim pozicijama u finansijskom sektoru. Kao član Uprave Raiffeisen Banke zadužen za Operacije i IT direktno je bio odgovoran za upravljanje troškovima, odobravanje investicija i konačan profit. Trenutno je suvlasnik i direktor firme Inposis d.o.o Sarajevo, istovremeno radeći kao Senior konsultant u oblasti menadžmenta i IT-a. Tokom svoje bogate poslovne karijere završio je niz stručnih i specijalističkih usavršavanja iz oblasti finansija, strateškog menadžmenta, upravljanja promjenama i upravljanja ljudskim resursima.

Safet Zečević, Lean Senior konsultant

Safet profesionalnu karijeru počinje na poslovima prodaje i marketinga u preduzeću Međunarodni aerodrom Sarajevo. Nakon toga, nastavlja s radom u Raiffeisen Banci gdje obavlja niz rukovodećih funkcija povezanih s prodajom i upravljanjem operacijama. Za vrijeme rada u banci stekao je visokospecijalizirana znanja iz strateškog menadžmenta, upravljanja projektima, unaprijeđenja poslovnih procesa i upravljanja ljudskim resursima. Akademsko obrazovanje je stekao u Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj. Trenutno je suvlasnik i izvršni direktor u firmi Integrirani poslovni sistemi d.o.o. koja pruža usluge poslovnog savjetovanja u oblasti operativnog menadžmenta i IT-a.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Lean Management  iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 13. oktobar iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.