fbpx
Datum održavanja: 21. juli
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 14 učesnika!

Opis:

COVID-19 pandemija se nametnula kao stres-test za proces upravljanja radnim kapitalom u kompanijama širom svijeta. Gledajući finansijske performanse najvećih kompanija u EU, vidljivo je da je značaj likvidnosti i radnog kapitala rapidno porastao i dospio u prioritetni fokus. Nakon višestrukih razdoblja lockdown-a, put do oporavka teško da će biti jednostavan – kompanije naprosto moraju biti u najboljoj mogućoj formi za težak put koji predstoji.

Današnja dinamika događaja rezultirala je dramatičnom i hitnom promjenom prioriteta, zahtijevajući od kompanija da sačuvaju likvidnost, zaštite svoju imovinu i poboljšaju fleksibilnost, pri tome pazeći na trenutni razvoj okruženja. Sada, kada se konačno nadzire početak kraja COVID-19 pandemije, pravo je vrijeme da se kompanije usredotoče na upravljanje likvidnošću i obrtnim kapitalom. Ukoliko ovi procesi ne budu stavljeni kao prioritet, mogućnost stvaranja dodatne vrijednosti će se zasigurno smanjiti uz istovremeni rast negativnog utjecaja na novčani tok.

Dobro upravljanje likvidnošću i radnim kapitalom predstavlja najjeftiniji izvor novca, a jasno je da ništa nije vitalnije od posjedovanja dobre likvidnosti. Prema tome, ako je suditi prema aktuelnim studijama big 4 kompanija, kvalitetno upravljanje procesom radnog kapitala postalo je jedan od ključnih instrumenata korporativne strategije. Iako ekonomije polako izlaze iz najteže faze i počinju se oporavljati, performans radnog kapitala, očekivano, još će se malo pogoršati, prije nego što se likvidnost poboljša. Gledajući unaprijed, mnogi će se procesi u upravljanju radnim kapitalom morati rekonstruisati, kako bi kompanije mogle preživjeti i sigurno napustiti dosadašnji način rada i početi poslovati u „novim normalnim“ uslovima.

Kroz interaktivni seminar će vas voditi Dragana Mujanović, voditeljica ICV Međunarodne radne grupe za Controlling, certificirani napredni Controller.

Cilj seminara:

Polaznici seminara će dobiti osnovne informacije za bolje razumijevanje potrebne razine radnog kapitala i novčanog jaza, te za utvrđivanje i upravljanje novčanom pozicijom kompanije, kako bi umanjili rizik likvidnosti i solventnosti. Seminar je koristan i za cjelokupan pogled na međuovisnost aktivnosti u procesima Nabave, Prodaje, Logistike i Finansija.

Metodologija rada:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe te razmjenom iskustva s ostalim polaznicima i predavačem.

Seminar je namijenjen:

Vlasnicima i menadžmentu kompanija, financijskim analitičarima i controllerima te specijalistima u Finansijama, Računovodstvu, Nabavi, Logistici i Prodaji. Velika korist seminara je i za zaposlenike u finansijskim institucijama, posebno onih koji se bave WC / WOCA programima.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.30
  Osnove procesa upravljanja radnim kapitalom;
  Uticaj COVD-19 na poslovanje kompanija u EU i na performans radnog kapitala;
  Izračun novčanog jaza i preporuke za smanjenje trajanja ciklusa konverzije novca;
 • 11.40 – 13-15
  Isplativost bankarskog vs. komercijalnog kredita;
  Karakteristike upravljanja likvidnošću u periodu krize;
  Koraci za brzu reorganizaciju odjela Finansija i Controllinga;
 • 13.45 – 15.00
  Postavljanje KPIs za oporavak likvidnosti;
  Povezivanje KPIs odjela Prodaje, Nabave, Logistike i Finansija;
  Controlling alati za bolje upravljanje radnim kapitalom i likvidnošću;
 • 15.15 – 16.30
  Mjere za trenutno poboljšanje likvidnosti;
  Preporuke za buduće upravljanje likvidnošću;
 • 16.30 – 17.00
  Primjeri iz prakse i razmjena iskustava učesnika edukacije.
Predavač

Dragana Mujanović

Dragana Mujanović je certificirani napredni Controller, a Controlling-om se bavi više od 12 godina. Ima deceniju radnog iskustva na poziciji menadžera odjela Računovodstva, Finansija, Controllinga, te menadžera odjela Razvoja ljudskih resursa u firmi dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo. Radila je i kao menadžer odjela Finansija i Controllinga u firmi Orbico d.o.o. Sarajevo. Kroz svoju vrlo uspješnu karijeru bila je predavač i govornik na mnogobrojnim lokalnim i regionalnim konferencijama poput DRIVE konferencije, CEO Akademije, The SDG Business Conference (UN), međunarodnih Controlling konferencija itd.

Završila je Ekonomski fakultet u Sarajevu, a dodatno akademsko usavršavanje iz oblasti Controlling-a stekla je kroz međunarodno priznati certificirani Controlling Advanced Program (Horváth Akademie, Njemačka). Pohađala je i veliki broj cijenjenih edukacija poput Sandler Sales Training-a, SAP FICO, Projektnog i Procesnog menadžmenta, kako bi mogla dodatno unaprijediti procese u poslovanju.

Članica je prestižnog udruženja Internationaler Controller Verein (ICV), najstarijeg i najpriznatijeg udruženja za Controlling u Europi. Unutar ICV udruženja dobila je čast da vrši ulogu Voditelja Međunarodne Radne grupe za Controlling, koju čini top 20 EU stručnjaka iz oblasti Controllinga.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Oporavak likvidnosti u periodu krize iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 18. jula iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.