fbpx
Datum održavanja: 26.04.2023.
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Edukacija je ograničena na 16 učesnika!

Opis:

Konflikti su sastavni dio svakodnevnog poslovnog okruženja i mogu biti izvor stresa i problema za vaš tim. Upravljanje konfliktima je ključno za uspješno vođenje tima, ali nekada je potrebno preuzeti ulogu medijatora kako bi se strane u konfliktu pomirile.

U ovoj edukaciji ćemo vam prenijeti znanja i vještine potrebne za vođenje uspješne medijacije. Učit ćemo o biopsihološkim osnovama koje prethode konfliktima, strukturi procesa medijacije, ulogama učesnika te komunikacijskim vještinama medijatora.

Tokom edukacije, imat ćete priliku sudjelovati u praktičnim vježbama i igrama uloga, analizirati problemske situacije, sudjelovati u diskusiji te čuti izlaganja.

Kroz interaktivnu radionicu će vas voditi Ivana Pejić, certificirana CNVC trenerica za komunikacijske vještine i certificirana Hogan konsultantkinja za procjene ličnosti.

Cilj edukacije:

Cilj ove edukacije je usvajanje znanja i vještina za vođenje uspješne medijacije kao menadžer-mediator, kako bi se riješili konflikti među članovima tima. Kroz edukaciju polaznici će naučiti razumjeti prirodu nastajanja konflikta, poznavati strukturu procesa medijacije, usavršiti komunikacijske vještine kao medijator, te biti sposobni voditi proces medijacije kroz praktične vježbe i igre uloga. Nakon edukacije polaznici će biti spremni primijeniti stečeno znanje u praksi.

Edukacija je namijenjena:

HR stručnjacima i menadžerima koji upravljaju timovima. Svim onim odgovornim za vođenje i upravljanje timovima u organizacijama. Svim onim koji žele da razumiju osnove nastanka konflikata i da nauče kako uspješno rješavati sukobe među članovima tima. 

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  Predstavljanje i upoznavanje;
 • 11.30 – 12.30

  Biopsihološke osnove za nastajanje konflikta (analiza problemske situacije);

 • 13.30. – 14.30
  Struktura procesa medijacije, kontekst u kojem se odvija medijacija, pozicije i uloge;
 • 14.45 – 15.45
  Komunikacijske vještine medijatora i struktura vođenja razgovora;
 • 15.45 – 16.45
  Vođenje medijacije i analiza;
 • 16.45 – 17.00
  Vaša pitanja i naši odgovori.
Predavač

Ivana Pejić

Ivana je diplomirala je na Filozofskom fakultetu, ima 23 godine iskustva rada u formalnom obrazovanju i 7 godina u neformalnom obrazovanju za odrasle. Certificirana CNVC trenerica za komunikacijske vještine i certificirana Hogan konsultantkinja za procjene ličnosti.

Ivana ima bogato iskustvo u podržavanju grupa i timova u ovladavanju komunikacijskim vještinama s ciljem ostvarivanja vlastite dobrobiti i ugodnijih međuljudskih odnosa. Vodi Cenar za edukaciju i savjetovanje “Philia” u Tuzli, u okviru kojeg vodi savjetovanja i edukacije o komunikaciji i upravljanju odnosima.
Član je zajednice trenera u Internacionalnom centru za nenasilnu komunikaciju i suosnivač Mreže za nenasilnu komunikaciju BiH.

Komunikacijske vještine i sama svakodnevno usavršava u izazovima s kojima se susreće, što je stalna motivacija za permanentno učenje i razvoj.

Cijena

Kotizacija za učešće na radionici Menadžer kao medijator članovima tima u konfliktu iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 20. aprila iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.