fbpx
Datum održavanja: 12. april
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 16 učesnika!

Opis:

Uvođenje kontrolinga jedan je od najsloženijih procesa kompanija koji  zahtijeva brojne promjene,  no često završi i pravim restrukturiranjem. Odluka o uvođenju kontrolinga obično započinje jednostavnom željom da se proširi repertoar poslovnih izvještaja, no svojim razvojem pokrene lančane reakcije i promjene na mnogo širim segmentima kompanija.

Tokom interaktivnog seminara predstavit ćemo praktičnu primjenu kontrolinga, pojasniti ulogu kontrolora kao biznis partnera, njegovu ulogu koju ima u kompaniji, a bit će riječi i o master pojmovima kontrolinga. 

Polaznici će biti upoznati sa glavnim alatima kontrolinga: Balanced Scorecard BSC operativno planiranje i budžetiranje, kontrolorova kocka troškova, ABC Activity base control…

Na primjerima iz prakse polaznici će imati priliku uočiti šta je važno razumjeti i prihvatiti iz područja kontrolinga, te na koji način kontroling može dati pozitivne efekte na rezultate vaše kompanije. 

Kroz interaktivni seminar će vas voditi mr.sc. Admir Džinić, Controller Diploma CA.

Cilj seminara:

Cilj seminara da polaznici razumiju kontroling iz prakse. Pojašnjava se uloga kontrolora kao biznis partnera, njegova uloga u kompaniji kao i glavni pojmovi kontrolinga.

Seminar je namijenjen:

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  Din spec 1086 (STANDARDI KVALITETA U CONTROLLINGU);
  Funkcije kontrolera;
  Pozicioniranje kontrolinga i kompaniji;
  Šta kontroler traba znati?;
  Medžerska mreža;
 • 11.30 – 12.30
  Alati kontrolinga;
  Balanced Scorecard BSC;
  Kontrolorova kocka troškova;
  ABC Activity base control;
  Primjeri Exceli – CF; PL (Bilans uspjeha);
  Otvorena i zatvorena pitanja;
 • 13.30. – 14.30
  Rad zajedno Analiza prodaje ABC analiza;
  Model JoHari prozor;
 • 14.45 – 15.45
  Izvještaji menadžmenta;
  Reporting;
  Piramida Izvještavanja;
  Say; Unify; Condense;
 • 15.45 – 16.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa
Predavač

mr. sci. Admir Džinić

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, nakon čega profesionalnu karijeru započinje u bankarskom sektoru (kartičnom poslovanju). Nakon toga uslijedio je angažman u međunarodnoj kompaniji za investicije i građenje. Potom svoj profesionalni put nastavlja u domaćoj farmaceutskoj kompaniji kada se dodatno edukuje i stiče diplomu za Program Kontrolling Akademie München (CA Controller Akademie® München ). Član je Međunarodng udruženja kontrolera (ICV- Internationaler Controller Verein). U farmceutskoj industriji ostaje i dalje radeći na poziciji izvršnog direktora za finansije i računovodstvo u kantonalnom javnom preduzeću. U isto vrijeme pohađa Adizes SEE Leadership Program. Zvanje Master Ekonomije stekao je 2019. godine, a nakon okončanja master studija radi na mjestu direktora finansija i računovodstva u kompaniji iz distributivne djelatnosti. Njegov trenutni angažman je u kompaniji Tring gdje obavlja poslove direktora prodaje, te koordinatora projekta Fiscal Payments (integracija fiskalnih kasa sa kartičnim plaćanjem). Kao predavač sudjelovao je na brojnim stručnim konferencijama. Niz autorskih radova objavio je u stručnim časopisima za finansije i računovodstvo. Također svoje istraživanje za naukom upotunjuje upisom na doktorski studij. Osim toga, u proteklih 20 godina jedan je od suvlasnika porodičnog biznisa.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Novi pogledi kontrolinga u kompanijama iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 7. aprila iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.