fbpx
Datum održavanja: 18. maj
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 14 učesnika!

Opis:

Prodavači, kao i oni koji žele postati vrhunski prodavači, mogu mnogo napredovati već nakon jednog dana prisustva na prodajnom seminaru sa predavačem Jasminom Kukuljcem. Dugogodišnje bogato iskustvo našeg predavača g. Kukuljca, na pozicijama komercijalnog direktora, je temelj je uspješnosti ovog seminara. Svi naši seminari o prodaji pokazali su se kao najisplativija investicija u mnogim kompanijama jer direktno i bez odgode utječu na rast prodajnih rezultata. Program je dizajniran tako da upotpuni i razvije znanja i vještine učesnika treninga, a temelji se na transferu teorijskih i praktičnih znanja i iskustava od strane našeg konsultanta. Koncept seminara podrazumijeva odnos 80:20 u korist praktičnog rada, u poređenju sa sticanjem teorijskih osnova.

Ovaj seminar će dati odgovor kako upravljati partnerima. Ukoliko želimo da budemo uspješni u ovom novom i promjenljivom biznis svijetu potrebno nam je mnogo pripreme. Jedan od načina kako oni koji vode kompanije mogu osvježiti svoj način poslovanja, te kako oni nešto mlađi mogu naučiti kako da usvoje način vođenja svojih partnera/kupaca, jeste upravo kroz sticanje znanja sadržanog u ovom seminaru.

Cilj seminar:

Polaznici će steći i unaprijediti znanja i vještine potrebne za samostalnu pripremu i izvođenje prodajnih aktivnosti od faze pripreme prodaje do faze zaključivanja prodaje i postprodajnih aktivnosti. Polaznici će naučiti i vještinu koja pomaže otvaranju novih horizonata upravljanja partnerom/kupcima ili čak uposlenicima  koji  nam  direktno  odgovaraju.

Seminar je namijenjen:

Naša  preporuka  je  da  ovaj  seminar odslušaju  lideri  koji  se  bave  razvojem,  efikasnošću,  produktivnošću  i pregovorima. Prvenstveno je namijenjena komercijalnim direktorima, KAM-ovima, sales managerima, product managerima, voditeljima timova, prodajnim predstavnicima kao i top menadžmentu koji donosi strateške odluke o organizacijskoj kulturi u kompaniji.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.30
  Ko su naši partneri?
  Šta partnerstvo znači u biznisu?
 • 11.40 – 13-15
  Šta je potrebno da bi bili dobar partner?
  Efektivno vođenje
  Alati za vođenje partnera/klijenta
 • 13.45 – 15.00
  Faza pripreme za prodaju
  Otvaranje komunikacije s kupcem
  Faza definiranja kupčevih potreba i problema
 • 15.15 – 16.30
  Faza prezentiranja prodajnog rješenja
  Faza zaključivanja prodaje
  Poslije prodajne aktivnosti
 • 16.30 – 17.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa
Predavač

Jasmin Kukuljac

Iskusni komercijalni direktor sa bogatom profesionalnom karijerom koji je radno iskustvo sticao kao KAM, a kasnije i direktor u Nestle Adriatic BH, izvršni direktor u Merkur/Vienna Osiguranje i na kraju kao komercijalni direktor i član uprave u Orbico akademiji.

Jasmin posjeduje visok nivo poznavanja distributivnih kanala i ekspert je za širenje tržišta i razvoja poslovanja. Njegove vještine uključujuju procese od pregovora, akvizicija, razvoja principala poslovnih partnera do nadgledanja svakodnevnog poslovanja, sa visokom sposobnošću vođenja komercijalnih timova u cilju rasta P&L performansi i povećanja prihoda.

Upravljao je sektorima prodaje, marketinga, rizika i tehnikom osiguranja. Također je rukovodio timovima kod uspješnih lansiranja i implementacije novih brandova i proizvoda.  Sa velikim procentom uspjeha akvizirao je nove brandove i principale za teritoriju SEE.

Kroz svoju dugogodišnju karijeru bio je predavač i panelista na konferencijama FMCG, Lidership konferenciji, AC Nielsen, Non stop sales i mnogim drugim. Trenutno je gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i BURCH univerzitetu.

Kroz svoje bogato radno iskustvo naš predavač također je radio treninge za uposlenike iz 21 zemlje koji obnašaju razne funkcije od KAM, Brand Managera, Finansijskih kontrolora, Team lidera, Komercijalnih Direktora, do GM-ova. Bio je lider timova za edukaciju u sektorima pregovora, prodaje, prezentacijskih vještina, partner managementa te motivacije. 

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Vještine prodaje i komunikacije u B2B segmentu  iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 14. maja iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.