fbpx
Datum održavanja: 7. decembar
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 16 učesnika!

Opis:

Kontroling upravljanja projektima i  troškovima izuzetno je bitna aktivnost u poslovanju svake kompanije, sa akcentom na metode procjene isplativosti projekata. Primjena kvantitativnih modela za procjenu vrijednosti  projekta (ulaganja) i troškova (CAPEX i OPEX), kao i analiza i kontrola pokazatelja učinaka ključna je za prepoznavanje ranih znakova i rizika u poslovanju. Kroz seminar posebno će se obraditi pojedine relevantne kategorije troškova koje su ključne za uspjeh pojedinog projekta (ulaganja).

Capex ulaganje se odnosi na svu imovinu i druge materijalne ili nematerijalne faktore koje koristi poslovni subjekt za generisanje prihoda. CAPEX ili kapitalni izdaci nastali su kako bi se povećala sposobnost kompanije da stvori bogatstvo. Ulaganja imaju izuzetnu važnost u razvoju svake kompanije, te je veoma bitno poznavanje i poštivanje osnovnih pravila i postulata kapitalnog (investicionog) budžetiranja, kao i pravilan odabir metoda za donošenje odluka o ulaganju. Finansiranje kapitalnih izdataka zahtijeva velike iznose novca što znači da rukovodstvo kompanije treba da dobro poznaje strukturu projekta i izvora finansiranja ulaganja. Kapitalni projekti zauzimaju značajni dio bilansa svake kompanije, te ponekad određuju uspjeh ili propast same kompanije. Jednom donesene odluke o ulaganju ne mogu se lako promijeniti, te pogreške mogu imati višestruke posljedice. 

Kontroling upravaljanja projektima i troškovima osigurava informacije menadžerima za izbor između mogućih alternativa koje omogućavaju promjene smjerova aktivnosti radi postizanja optimalnih ekonomskih rezultata i smanjenja rizika poslovanja, sa akcentom na finansijske rizike (izbor i procjena ekonomsko isplativih projekata, izbor stope finansiranja, obračun i procjena troškova, praćenje realizacije i efekata ulaganja).

U proaktivnom kontrolingu i upravljanju projektima i troškovima nije riječ o brzim i kratkoročnim poboljšanjima, već o dugoročnom poboljšanju troškovnih pozicija i pozicija imovine, odnosno dugoročnim prednostima u usporedbi s konkurencijom. Proaktivno upravljanje je ključno za ocjenu isplativosti poslovanja, procjenjivanje i praćenje rezultata, te odlučivanje o korektivnim mjerama. 

Rezultat kvalitetnog kontrolinga upravljanja projektima (ulaganjima) i troškovima je jedan od načina postizanja menadžerskih ciljeva na temelju optimalnog angažovanja resursa (finansijski resusrsi, ljudski resursi, imovinski resursi i drugo).

Odabir pravilne strukture i izvora finansiranja projekta (ulaganja), kao i izrada uspješnog investicijskog plana, odnosno investicijskog projekta ili plana ulaganja postaje ključna karika uspješne poslovne ekspanzije.

Kroz seminar će vas voditi dr.sc. Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor.

Cilj seminara:

Cilj ove edukacije je optimizacija rukovođenja, sa akcentom na kontroling upravljanja ulaganjima i kapitalnim troškovima (CAPEX) i upravljanja operativnim troškovima (OPEX), te kvaliteta procjene i praćenja isplativosti kapitalnih ulaganja. Konačni cilj je postizanje što veće efikasnosti i izvrsnosti u poslovanju, odnosno maksimizacija rezultata poslovanja i smanjenje rizika loših ulaganja.

Cilj radionice je kroz više praktičnih primjera i vježbi upoznati učesnike sa:

Seminar je namijenjen:

Vlasnici, menadžeri, rukovodioci, tim lideri, projektne jedinice, projekt menadžeri, zaposlenici iz sektora/službi za finansije i računovodstvo, interni i eksteri revizori, odjeli upravljanja rizicima i kontrolom kvaliteta,  javni i privatni sektor i svi oni koji žele da budu efikasniji i efektivniji na svom radnom mjestu u cilju što boljeg donošenja poslovnih odluka i povećanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja. 

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  I BLOK: Strateško upravljanje troškovima, CAPEX vs OPEX, modeli i alati u praksi
 • 11.30 – 12.30
  II BLOK: Vođenje i organizacija kontrolinga projekata ulaganja (najčešće greške u praksi, kontrola i odgovornost)
 • 13.30. – 14.30
  III BLOK: Kvantitativne metode procjene isplativosti ulaganja (opravdanost finansiranja)
 • 14.45 – 15.45
  IV BLOK: Praktični primjeri izračuna različitih vrsta kapitalnih troškova i troškova finansiranja (WACC, NSV, IRR, metoda kapitalizacije, trošak amortizacije)
 • 15.45 – 16.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa
Predavač

dr.sc. Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor

Rođena je u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta i magistrira na istom fakultetu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta. Nakon toga upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze 2016. godine u oblasti finansijskog menadžmenta. Nosilac je mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem).

Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i poslovnog konsaltinga, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva i nastavlja se razvijati u dijelu projekt menadžmenta i graditi karijaru većinom kao finansijski konsultant.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara i treninga, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak, ekspert iz oblasti nekretnina i upravljanja imovinom i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Kontroling upravljanja projektima i troškovima iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 01. decembraiznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.