fbpx
Datum održavanja: 22. decembar
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 16 učesnika!

Opis:

Trenutno smo svjedoci velike transformacije na tržištu rada. Od nekadašnje ogromne ponude radne snage, danas dolazimo do toga kako je kvalitetnog uposlenika teško naći. Ljudi ne napuštaju kompaniju, već onog ko ih vodi. S obzirom na situaciju, važno je zadržati sve dobre uposlenike, motivisati ih i voditi tako da u performansama daju svoj maksimum. 

Kako? Prilagođavanjem svog stila vođenja. Danas rijetki uposlenici trpe argumente menadžera poput: “Jer ja tako kažem”, “Zato jer sam ja šef”. Tržište je otvoreno i ljudi traže bolje argumente i prilike.

Ako ste do sada vodili manji ili veći tim, vjerujemo da ste se našli u situaciji u kojoj ste „zapeli“ s nekim od članova tima ili ste uvidjeli da vaš uobičajeni način vođenja ne funkcionira, a niste znali kako brzo i efikasno reagovati u datoj situaciji.

Ključ leži upravo u modelu situacijskog vodstva, koji vam na izbor daje nekoliko različitih stilova vođenja i time povećava vašu fleksibilnost u svakoj poslovnoj situaciji. Koji ćemo stil vođenja primijeniti, ovisi u dvije ključne dimenzije: nivou znanja i stručnosti članova tima te njihove trenutne motivacije da obave zadani zadatak.

Kroz seminar će vas voditi Ajla Alimanović, dugogodišnji transformacijski managera u multinacionalnim i regionalnim korporacijama.

Cilj seminara:

Situacijski leadershipa će Vas naučiti kako voditi svoje ljude u skladu s razvojnim fazama, kako prilagoditi svoju komunikaciju i motivisati svoje ljude na njima razumljiv način kako bi stvorili produktivan i kvalitetan tim.

Nakon treninga biti će fleksibilniji vođa koji prepoznaje koji pristup treba primijeniti u pojedinoj poslovnoj situaciji, dovest će vaš tim do veće produktivnosti i boljih poslovnih rezultata.

Polaznici će usvojiti sljedeće vještine:

Seminar je namijenjen:

Managerima svih razina, direktorima malih i srednjih poduzeća, voditeljima timova, voditeljima projekata, izvršnim direktorima srednjih i manjih obrta i poduzeća, svima onima koji upravljaju timovima i žele unaprijediti svoj stil vođenja i postići bolje poslovne rezultate.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  Koji je vaš dominantni stil vođenja;
  Koji su mi stilovi vodstva na raspolaganju;
 • 11.30 – 12.30
  Kako odabrati pravi stil i uspješno razvijati svoj tim;
  Kako prepoznati razvojne faze svojih zaposlenika u pojedinoj vještini/znanju;
 • 13.30. – 14.30
  Kako prepoznati razinu motivacije zaposlenika i kako je promijeniti ako je potrebno;
 • 14.45 – 15.45
  Kako identificirati ključna područja razvoja svojih zaposlenika;
  Praktične vježbe različitih stilova vođenja na konkretnim primjerima iz prakse.
 • 15.45 – 16.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa
Predavač

Ajla Alimanović

Master managementa, posjeduje više od 15 godina iskustva na pozicijama CEO-a, GM-a i transformacijskog managera u multinacionalnim i regionalnim korporacijama.

Stekla je bogato iskustvo radeći 7 godina za kompaniju Procter&Gamble, unutar koje je napredovala s pozicije KAM-a na regionalnog menadžera prodaje, zatim trade marketing managera za tržišta Zapadnog Balkana a potom i kao Country Manager za BiH. Uspješno je vodila prodajne i trade marketing timove, poslovanje s distributerom i lansiranje novih brandova na tržištu BiH. Paralelno je bila i trener i mentor na različitim programima edukacije, kao što su prodaja, pregovaranje, razvoj poslovanja s kupcima, train the sales trainer i situacijski leadership.

Nakon P&G-a odlazi u Adris grupu kao izvršna direktorica za retail i preuzima upravljanje kompanijom iNovine BH. Vodila je projekat due dilligenca i M&A projekat prodaje retaila British American Tobaccu, nakon čega ostaje u novom sistemu kao CEO retaila u BiH. Tokom rada u iNovinama stekla je veliko iskustvo u upravljanju maloprodajom, kreiranju operativne izvrsnosti i spajanju i transformaciji kompanije, nakon što su iNovine akvizirale drugog najvećeg konkurenta na tržištu.

Nakon iNovina odlazi u Croatia Osiguranje kao CRO (Chief Restructuring Officer) gdje sprovodi restrukturiranje i transformaciju kompanije, provodi optimizaciju poslovanja i uvodi performance management.
Zadnjih 7 godina paralelno radi i kao trener i konsultant za SME u BiH i akreditovani je EBRD advisor.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Situacijski leadership iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 17. decembra iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.