fbpx
Datum održavanja: 14. septembar
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 16 učesnika!

Opis:

Uvjerili ste se koliko je snažno djelovanje predsjednice Jacinde Ardern jer je integrirala empatiju u liderski stil i već ste slušali izvršnog direktora kompanije Mikrosoft, Satya Nadellu, koji ističe važnost međuljudskih odnosa utemeljenih u empatiji za efikasnost u poslovanju?

Hajde da razmišljamo o sljedećim pitanjima?

Kako se nosite s otporima i gradite koheziju među ljudima? Postižete li primjenom postojećih praksi željeni efekt, efikasnost i efektivnst? Koliko ste zadovoljni načinom kako se povezujete s potrebama tržišta, je li to stvarna svijest o potrebama i kako znate da ne operirate pretpostavkama koje nisu kompatabilne stvarnoj opservaciji potreba? Kako brinete o uposlenicima, njegujete motivaciju, inicijativu, entuzijazam i žar? Kako održavate svijest o široj slici, izgradnju kulture i postižete da slika kompanije bude odraz svakog pojedinca u njoj i obratno?

Kroz praktične vježbe i primjere, edukacija je osmišljena da dostavi iskusto empatije i dočara njenu snagu u poslovnoj komunikaciji, radije nego da se bazira na teorijskim predavanja o empatiji, komunikaciji i značaju snažnog tima za dobrobit organizacije. O tim temama možete čitati i sami. Posebno je važno naglasiti da empatija kao kvalitet ne ostaje na nivou vrijednosti upakirane u ružičasti oblak romantike, nego ima uporište u praktičnosti i konkretnoj primjeni.

Kroz interaktivni seminar će vas voditi Ivana Pejić, certificirana CNVC trenerica za komunikacijske vještine i certificirana Hogan konsultantkinja za procjene ličnosti.

Nakon radionice učesnici će:

Cilj seminara:

Edukacija je osmišljena da poduči polaznike alatima i tehnikama koje pospješuju razvoj samosvijesti (preveniranje sagorijevanja, brigu o sebi, motivaciju i izabalansiran odnos ja-mi), te da razviju kapacitet za empatičnost, bilo da je riječ od interakcijama koje članovi vašeg kolektiva obavaljaju sa klijentima i krajnjim korisnicima, ili međusobno, unutar kolektiva.

Seminar je namijenjen:

Edukacije je namijenjena svim korisnicima, sudionicima u poslovnom procesu s ciljem osviještene brige o sebi i profesionalnom samoostvarenju, te svima koji u opisu svog posla imaju kontakt s ljudima, bilo da je u pitanju poslovna komunikacija s klijentima, bilo međuljudski odnosi sa saradnicima u radnom procesu.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  “JA – MI” (Odnos pojedinca i grupe i osnove izgradnje kohezije);
 • 11.30 – 12.30

  “Iskrenost na nenasilan način” (Povezivanje s potrebama i iskazivanje potreba kao osnova uspostavljanja empatijskih odnosa);

 • 13.30. – 14.30
  “Dobri sebi i dobri drugima” (Preuzimanje odgovornosti za brigu o sebi utemeljeno u odabiru strategija u skladu s potrebama);
 • 14.45 – 15.45
  “Moram ili biram?” (Motivacija kroz osviješteno preuzimanje odgovornosti za vlastitu dobrobit);
 • 15.45 – 16.00
  Refleksija na proces učenja.
Predavač

Ivana Pejić

Ivana je diplomirala je na Filozofskom fakultetu, ima 23 godine iskustva rada u formalnom obrazovanju i 7 godina u neformalnom obrazovanju za odrasle. Certificirana CNVC trenerica za komunikacijske vještine i certificirana Hogan konsultantkinja za procjene ličnosti.
Ivana ima bogato iskustvo u podržavanju grupa i timova u ovladavanju komunikacijskim vještinama s ciljem ostvarivanja vlastite dobrobiti i ugodnijih međuljudskih odnosa. Vodi Cenar za edukaciju i savjetovanje “Philia” u Tuzli, u okviru kojeg vodi savjetovanja i edukacije o komunikaciji i upravljanju odnosima.
Član je zajednice trenera u Internacionalnom centru za nenasilnu komunikaciju i suosnivač Mreže za nenasilnu komunikaciju BiH.
Komunikacijske vještine i sama svakodnevno usavršava u izazovima s kojima se susreće, što je stalna motivacija za permanentno učenje i razvoj.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Timski rad i motivacija uposlenika iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 7. septembra iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.