fbpx
Datum održavanja: 9. novembar
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 16 učesnika!

Opis:

Upravljanje troškovima (Cost Management) može se definisati kao postizanje menadžerskih ciljeva na temelju optimalnog angažovanja troškova. Upravljanje troškovima predstavlja poseban način upravljanja kompanijom i vođenjem poslovanja, gdje se najveća važnost u postizanju organizacijskih ciljeva poklanja optimizaciji troškova.

U praktičnom smislu, upravljanje troškovima podrazumijeva podvrgavanje troškova sistemu kontrole, odnosno predviđanje, planiranje, budžetiranje i kontrolu troškova, te analize koje pokazuju ponašanje troškova ovisno o promjeni okolnosti i uzroke odstupanja od predviđenih troškova s ciljem njihovog zadržavanja u prihvatljivim granicama.
Efikasno upravljanje troškovima omogućava menadžerima izbor između mogućih alternativa, a koje omogućavaju promjene smjera aktivnosti radi postizanja optimalnih ekonomskih rezultata i smanjenja rizika poslovanja, sa akcentom na finansijske rizike.

U proaktivnom upravljanju troškovima nije riječ o brzim i kratkoročnim poboljšanjima, već o dugoročnom poboljšanju troškovnih pozicija, odnosno dugoročnim prednostima u usporedbi s konkurencijom. Proaktivno upravljanje je ključno za ocjenu isplativosti poslovanja, procjenjivanje i praćenje troškova, te odlučivanje o korektivnim mjerama.

Ulaganjem (investicijom) se može označiti bilo kakvo ulaganje, primarno novčanih sredstava, radi stjecanja određenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Pri tome se može ulagati u finansijske oblike imovine i s njima izjednačene investicije ili u realne oblike imovine koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi odnosno profita kroz određene produktivne poslovne aktivnosti.

Kroz interaktivni seminar će vas voditi dr.sc Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor.

Cilj seminara:

Cilj ove edukacije je optimizacija rukovođenja, sa akcentom na upravljanje troškovima, te kvaliteta procjene i praćenja isplativosti ulaganja. Konačni cilj je postizanje što veće efikasnosti i izvrsnosti u poslovanju, odnosno maksimizacija rezultata poslovanja i smanjenje rizika.

Cilj radionice je kroz više praktičnih primjera i vježbi upoznati učesnike sa:

Seminar je namijenjen:

Vlasnici, menadžeri, rukovodioci, tim lideri, projektne jedinice, projekt menadžeri, zaposlenici iz sektora/službi za finansije i računovodstvo, interni i eksteri revizori, odjeli upravljanja rizicima i kontrolom kvaliteta,  javni i privatni sektor i svi oni koji žele da budu efikasniji i efektivniji na svom radnom mjestu u cilju što boljeg donošenja poslovnih odluka i povećanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja. 

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  Vrste troškova, modeli i alati
 • 11.30 – 12.30

  Upravljanje troškovima, procjena, obračun i praćanje troškova

 • 13.30. – 14.30
  Metode (pr)ocjene troškova (operativni troškovi i kapitalna ulaganja, poslovni vs ukupni troškovi)
 • 14.45 – 15.45
  Praktični primjeri izračuna različitih vrsta troškova i analiza (apsorpcioni i marginalni pristup, tačka pokrića, kontribucijska marža …)
 • 15.45 – 16.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa
Predavač

dr.sc. Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor

Rođena je u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta i magistrira na istom fakultetu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta. Nakon toga upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze 2016. godine u oblasti finansijskog menadžmenta. Nosilac je mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem).

Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i poslovnog konsaltinga, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva i nastavlja se razvijati u dijelu projekt menadžmenta i graditi karijaru većinom kao finansijski konsultant.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara i treninga, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak, ekspert iz oblasti nekretnina i upravljanja imovinom i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Upravljanje troškovima (Cost Management) iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 01. novembra iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.