fbpx
Datum održavanja: 27. juli
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 14 učesnika!

Opis:

CAPEX se odnosi na svu imovinu i druge materijalne ili nematerijalne faktore koje koristi poslovni subjekt za generisanje prihoda. CAPEX ili kapitalni izdaci nastali su kako bi se povećala sposobnost kompanije da stvori bogatstvo. CAPEX ima izuzetnu važnost u razvoju svake kompanije, te je veoma bitno poznavanje i poštivanje osnovnih pravila i postulata kapitalnog (investicionog) budžetiranja, kao i pravilan odabir metoda za donošenje odluka o ulaganju. Finansiranje kapitalnih izdataka zahtijeva velike iznose novca što znači da rukovodstvo kompanije mora dobro poznavati strukturu investicije i izvor finansiranja iste. Kapitalni projekti zauzimaju značajni dio bilansa svake kompanije, te ponekad određuju uspjeh ili propast same kompanije. Jednom donesene odluke o ulaganju ne mogu se lako promijeniti, te pogreške mogu imati višestruke posljedice.

Efikasno upravljanje CAPEX-om osigurava informacije menedžerima za izbor između mogućih alternativa koje omogućavaju promjene smjerova aktivnosti radi postizanja optimalnih ekonomskih rezultata i smanjenja rizika poslovanja, sa akcentom na finansijske rizike (izbor i procjena ekonomsko isplativih projekata, izbor stope finansiranja, obračun i procjena troškova, praćenje realizacije i efekata ulaganja).

U proaktivnom upravljanju kapitalnim troškovima nije riječ o brzim i kratkoročnim poboljšanjima, već o dugoročnom poboljšanju troškovnih pozicija i pozicija imovine, odnosno dugoročnim prednostima u usporedbi s konkurencijom. Proaktivno upravljanje je ključno za ocjenu isplativosti poslovanja, procjenjivanje i praćenje rezultata, te odlučivanje o korektivnim mjerama.

Rezultat kvalitetnog upravljanja CAPEX-om je jedan od načina postizanja menadžerskih ciljeva na temelju optimalnog angažovanja resursa (finansijski resursi, ljudski resursi, imovinski resursi i drugo).

Poznavanje osnovnih pokazatelja i načina odlučivanja prilikom odabira pravilne strukture i izvora finansiranja ulaganja, kao i izrada uspješnog investicijskog plana, odnosno investicijskog projekta ili plana ulaganja postaje ključna karika uspješne poslovne ekspanzije.

Kroz interaktivni seminar će vas voditi dr.sc Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor.

Cilj seminar:

Cilj ove edukacije je optimizacija rukovođenja, sa akcentom na upravljanje kapitalnim troškovima (CAPEX), te kvaliteta procjene i praćenje isplativosti kapitalnih ulaganja. Konačni cilj je postizanje što veće efikasnosti i izvrsnosti u poslovanju, odnosno maksimizacija rezultata poslovanja i smanjenje rizika loših ulaganja.

Cilj radionice je kroz više praktičnih primjera i vježbi upoznati učesnike sa:

Seminar je namijenjen:

Vlasnicima, menadžerima, rukovodiocima, tim liderima, projekt menadžerima, zaposlenicima iz sektora/službi za investivcije, finansije, računovodstvo i kontroling, internim i eksternim revizorima, odjelima upravljanja rizicima i kontrolom kvaliteta, odjelima zaduženi za upravljanje imovinom, javnom i privatnom sektoru i svima onim koji žele da budu efikasniji i efektivniji na svom radnom mjestu u cilju što boljeg donošenja poslovnih odluka i povećanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja. 

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  Strateško uravaljenje troškovima, CAPEX vs OPEX, modeli i alati u praksi
 • 11.30 – 12.30

  Vođenje i organizacija kapitalnih troškova (najčešće greške, kontrola i odgovornost)

 • 13.30. – 14.30
  Kvantitativne metode procjene isplativosti ulaganja (opravdanost finansiranja)
 • 14.45 – 15.45
  Praktični primjeri izračuna različitih vrsta kapitalnih troškova i troškova finansiranja (WACC, NSV, IRR, metoda kapitalizacije, trošak amortizacije)
 • 15.45 – 16.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa
Predavač

dr.sc. Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor

Rođena je u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta i magistrira na istom fakultetu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta. Nakon toga upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze 2016. godine u oblasti finansijskog menadžmenta. Nosilac je mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem).

Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i poslovnog konsaltinga, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva i nastavlja se razvijati u dijelu projekt menadžmenta i graditi karijaru većinom kao finansijski konsultant.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara i treninga, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak, ekspert iz oblasti nekretnina i upravljanja imovinom i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Upravljanje CAPEX-om iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 22. jula iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.