fbpx
Datum održavanja: 9. februar
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 16 učesnika!

Opis:

Kako do novca iz EU fondova? 

Bez obzira da li pripremate projektnu prijavu za finansiranje iz programa i fondova Evropske Unije, lokalne uprave, ministarstava ili tražite financiranje od investitora ili investicijskih fondova, projektna prijava, poslovni plan, investicijska studija mora drugoj stani dati odgovor na pitanje: Zašto Vaš projektni prijedlog zaslužuje finansiranje?

Tokom seminara savladati ćete kako napisati kvalitetnu projektnu prijavu, koja će pružiti sve važne informacije evaluatoru da donese pozitivnu ocjenu.  

Osim toga, uvesti ćemo Vas u svijet Evropske Unije i finansiranja, te načina na koji se ono događa.  

Dodatna pogodnost ove edukacije su konkretni primjeri iz prakse predavača Kristine Androlić, koja već više od 10 godina radi na pripremi i provedbi EU projekata za korisnike, pojasnit će Vam projektnu logiku, te kako možete pripremiti što uspješniju prijavu.

Cilj seminara:

Cilj seminara je učesnicima približiti funkcioniranje Europske Unije, upoznati ih s njezinim ciljevima te mogućnostima koje pruža novo operativno razdoblje 2021. – 2027. 

Edukacija uključuje konkretan rad na pripremi projektne prijave za finansiranje, te će učesnici nakon edukacije biti osnaženi za nove vještine planiranja, projektiranja projekata s većom vjerovatnosti uspjeha.

Polaznici će usvojiti:

Seminar je namijenjen:

Managerima svih razina, direktorima malih i srednjih kompanija, voditeljima timova, voditeljima projekata, izvršnim direktorima srednjih i manjih obrta i kompanija, zaposlenicima javne uprave i predstavnicima udruga, fizičkim osobama koje žele steći nova znanja i vještine, svima koji rade na planiranju, pripremi i razvoju projekata.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  Evropska Unija – kako je nastala, koji su joj ciljevi, kako funkcioniše, koje prilike nudi;
  Osnove svake projektne prijave (prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti, troškova);
  Projekt i projektni ciklus;
  Osnove uspješnog projekta i kritične točke pripreme;
 • 11.30 – 12.30
  Izrada projektne prijave;
    – analiza dionika,
    – stablo problema,
    – stablo ciljeva,
    – swot analiza,
    – analiza rizika,
    – analiza opcija,
  Vježbe i učenje na primjerima;
 • 13.30. – 14.30
  Izrada logičke matrice
    – logika izrade LM,
    – primjer LM,
 • 14.45 – 16.45
  Popunjavanje projektne prijave:
  – opis projekta,
  – svrha projekta,
  – pokazatelji,
  – relevantnost projekta,
  – održivost projekta,
  – elementi i aktivnosti projekta,
  – budžetiranje,
  – horizontalne teme,
  – kriteriji odabira,
  Primjeri za vježbu i učenje;
  Informacije kako do poziva i natječaja.
 • 16.45 – 17.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa
Predavač

Kristina Androlić

Diplomirala je 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na smjeru Organizacija i Management, a 2021. završila je poslijediplomski stručni studij Poduzetništvo i EU fondovi na Sveučilištu Sjever u Varaždinu te stekla titulu uni. spec. oec. (sveučilišni specijalist ekonomije). Posjeduje licencu za Voditelja pripreme i provedbe EU projekata te Stručnjaka za javnu nabavu. 

Posjeduje više od 20 godina iskustva na različitim pozicijama u nekoliko kompanija. Stekla je bogato iskustvo radeći 7 godina u Prehrambenoj industriji VINDIJA d.d. Varaždin, unutar koje je radila u odjelima prodaje, marketinga i izvoza gdje je bila uključena u projekte izlaska na strana tržišta, otvaranju novih proizvodnih pogona te unapređenju i povećanje prodaje na različitim projektima. Bila je članica tima Hrvatske gospodarske komore koji je 2006. predstavljao Hrvatsku na sajmu SIAL u Shanghai, Kina.

Bila je voditelj prodaje u tvrtki za generalnu avijaciju WINAIR d.o.o., Varaždin, direktorica i voditeljica marketinga i prodaje lokalne radio stanice RADIO VARAŽDIN d.o.o. u jednom mandatu, a već više od 7 godina vodi vlastito poduzeće ANDROLIĆ KONZALTING d.o.o. za pripremu i provedbu EU projekata. Dosad je kroz vlastito poduzeće radila na pripremi i/ili provedbi više od 130 različitih projekata za poduzeća, poljoprivrednike, jedinice lokalne samouprave i udruge.

Redovito drži predavanja, edukacije, treninge i razne radionice iz tema: Pripreme i provedbe EU projekata te kako izbjeći greške i financijske korekcije u provedbi EU projekata, Izrade poslovnih planova i investicijskih studija, Područja kriznog managementa, Pokretanje prodaje i marketing mikro i malih poduzeća.

Dosad je bila predavač na brojnim manifestacijama i konferencijama te je voditeljica programa „Stručnjak za EU fondove“. Ujedno je i urednica portala za poduzetnike www.mentorica.biz te autorica 4 e-zbirke: Izrada projektne prijave, Provedba sufinanciranih projekata, Izrada poslovnog plana i Krizni management.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Izrade projektne prijave za finansiranje iz EU fondova iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 14. januara iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.