fbpx
Seminar: Forenzičko računovodstvo i manipulacije u finansijskim izvještajima
Datum održavanja: 16.05.2023.
10.00h - 17.00h
Edukacijski centar i Online uživo
Seminar je ograničen na 16 učesnika!

Opis:

Prevare u finansijskim izvještajima postale su dio naše svakodnevnice. Prema istraživanjima ACFE– Association of Certified Fraud Examination, Report to the Nations, 2022., procjenjuje se da medijan gubitaka po industrijama iznosi,  real estate 435.000 $, wholesale trade 400.000 $, construction 203.000 $….

Za razliku od razvijenih zemalja svijeta gdje je forenzičko računovodstvo veoma ozbiljno organizovano, u Bosni i Hercegovini je još uvijek u početnoj faziveoma slabo institucionalno i u praksi razvijeno. U posljednje vrijeme,u regionu, forenzičko računovodstvo dobija na značaju posebno poslije afere „Agrokor“, gdje se još uvijek utvrđuju razmjere lažnog finansijskog izvještavanja i tek će se u budućnosti vidjeti posljedice obmanjivanja svih interesnih grupa, koje se mora dokumentvati i sudskim epilogom. 

Finansijski  izvještaji imaju najbitniju ulogu pri donošenju strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je poznavati koje informacije pružaju pojedini dijelovi izvještaja,te gdje postoji prostor za manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema bankama, dobavljačima, kupcima, dioničarima kompanije te  o njima u znatnoj  mjeri zavisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobijanje  kredita i ulaganje investitora. Zato smo kreirali ovaj Seminar da prepoznate u kojim segmentima finansijskih  izvještaja postoji prostor za manipulacije te gdje se u praksi najčešće evidentiraju određene manipulacije.

Kroz interaktivni seminar će vas voditi Fahrudin Hasanović, ovlašteni procjenitelj i  forenzički računovođa.

Tokom seminara ćemo pojasniti pojam “kreativnog računovodstva” i šta zapravo rade kompanije kako bi uljepšale svoj poslovni rezultat. Pojasnit ćemo koje analitičke procedure i tehnike treba primjeniti kako bi uspješno uočili lažiranje finansijskih izvještaja. Naučit ćete tehnike vođenja forenzičkog intervjua, proći ćemo kroz manipulacije u finansijskim izvještajima, Beneish M score, Springate model, Altmanove modele, poreske prevare i još puno toga. Obradit ćemo poslovanje sa Off Shore zonama kao i forenziku u javnim nabavkama. Ovu su pitanja na koja će učesnici seminara imati priliku da dobiju odgovore, da zajedno pokušamo riješiti dileme koje imaju, kroz interaktivan  pristup a u cilju da stečena znanja koriste u svom daljem radu.

Tematske cjeline

Svrha forenzičnog računovodstva je otkriti nepravilnosti i prevare u poslovanju, a s obzirom na to da se radi o multidisciplinarnom pristupu, potrebna su znanja iz područja računovodstva, revizije, poslovne statistike, prava, finansijskog menadžmenta, informatike, poznavanja vještina verbalnog i neverbalnog komuniciranja.

Kako prepoznati i utvrditi postojanje prevare, na koji način se izvode, ko ih izvodi, pravni okvir poreske prevare, na koji način voditi forenzički intervju, poslovanje sa off-shore kompanijama, su samo neka od pitanja na koja će odgovoriti ovaj seminar.

Seminar je namijenjen:

Seminar je namijenjen osobama koje su spremne sticati  nova znanja i sistematizirati postojeća znanja iz forenzičkog računovodstva. Isto tako seminar je namjenjen računovođama, internim revizorima, eksternim revizorima, bankarima, kreditnim analitičarima, poreznim savjetnicima, rukovodiocima finansija i računovodstva, svim razinama menadžera koji rade na poslovima upravljanja, kao i svima koji rade na poslovima finansija i računovodstva, upravama društava i vlasnicima pravnih lica.

Cilj seminara:

Cilj seminara je predstaviti forenzičko računovodstvo, računovodstvene prevare i manipulacije u finansijskim izvještajima. Seminarom će biti obuhvaćeni i pojašnjeni pojmovi: trougao prevare, dijamant prevare, “red flags-crvene zastavice”, ACFE stablo prevare. Također, pojasnit ćemo i načine kako da se borite u borbi protiv prevara u Vašim kompanijama.

Teme i raspored edukacije
 • 10.00 – 11.15
  Pravni okvir u Bosni i Hercegovini će obraditi osnove sudskog i tužilačkog sistema kao i krivična djela iz privrednog kriminala. Također, pojasniti ćemo na koji način treba pristupiti formiranju krivičnog predmeta, koje su faze istrage i vrlo bitno, pojasniti zakonito prikupljanje dokumentacije, odnosno, dokaza. Zadnji dio predavanja će obuhvatiti sudsku praksu u Bosni i Hercegovini.
 • 11.30 – 12.30
  Forenzičko računovodstvo će obuhvatiti primjenu tehnika i analitičkih vještina sa ciljem otkrivanja manipulacija u finansijskim izvještajima. U sklopu institucionalnog okvira ćemo predstaviti slučajeve U.S. Securities and Exchange Commission, te pojasniti tehnike kreativnog računovodstva i kako u konačnici pristupiti forenzičkoj reviziji. Također, naučit ćete gdje se sve odvijaju manipulacije u finansijskim izvještajima.
 • 13.30. – 14.30
  Upoznavanje sa pojmom prevare i prevaranata će obraditi i predstaviti pojmove trougao prevare, dijamant prevare, profil počinioca prevara i teorije prevara.
  Poreska forenzika i poreske prevare obrađuje i obuhvata prevare sa ulaznim i izlaznim porezima. Predstavit ćemo kružne prevare u zemljama Europske unije, a u zadnjem dijelu izlaganja pojasnit ćemo najznačajnije tipologije poreskih prevara.
 • 14.45 – 15.45
  Forenzički intervju predstavlja komunikacijski alat u borbi protiv prevara. Na koji način trebate čitati verbalne i neverbalne znakove komunikacije tema je koju ćemo obraditi u ovom poglavlju. Također, naučit ćete kako trebate voditi intervju i koje faze intervju sadrži. Pojasnit ćemo kako da uvidite “lažna priznanja” i kako da postupate u toku intervjua.
 • 15.45 – 16.00
  Poslovanje sa Off-shore kompanijama je osjetljiva oblast i u sklopu ove teme obradit ćemo pojmove poreske oaze, jurisdikcije tajnosti i Off-shore poslovanje. Definirat ćemo pojmove stvarnog vlasnika, bavit ćemo se osnovnim načelima Off-shore poslovanja i definirati tipologije pranja novca.
 • 16.00 – 16.45
  Forenzikom u javnim nabavkama ćemo predstaviti koruptivne radnje radnje koje se dešavaju tokom procesa javnih nabavki i naučit ćete gdje trebate gledati i kako raditi reviziju javnim nabavki.
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa.
Predavač

Fahrudin Hasanović

Internom revizijom se bavi više od dvadeset godina, a radno iskustvo je sticao u Odjelima interne revizije Raiffeisen Bank Sarajevo i BH Telecom Sarajevo. Vršio je dužnost predsjednika i člana Odbora za reviziju u više privrednih društava. Pored toga, bavi se poslovnim finansijama, procjenama vrijednosti pravnih osoba, forenzičkom revizijom i transfernim cijenama. Autor je više članaka iz oblasti poslovnih finansija, revizije, forenzičke revizije i sl. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer finansijski menadžment. Vlasnik je domene i web sajta: www.forensicandfraud.ba. Dugogodišnji je član i predavač u Institutu za internu reviziju BiH. Član je Saveza računovođa i revizora FBIH/RS. U slobodno vrijeme se bavi tenisom, trčanjem i skijanjem. Nabrajat ćemo dio Licenci/Certifikata koje posjeduje naš predavač: Certifikat za forenzičkog računovođu, Licenca za Ovlaštenog procjenitelja ekonomske vrijednosti pravnih osoba, imovine, obaveza i kapitala, External Quality Assessor in accordance with the IIA Standards, Nacionalni Certifikat ovlaštenog internog revizora u BiH (oblast: banke, IT i javni sektor/NGO), Certifikat internog revizora za javni sektor izdatog od Ministarstva finansija, Diploma za „Forensic Accounting Level 4“ izdata od ABC Awards & Certa Awards, UK.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Transferne cijene i porezna optimizacija poslovanja iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 9. maja iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

In-House edukacije

Za dodatne mogućnosti, informacije i ponudu organizacije InHouse edukacije.