44,60 KM + 17% PDV

  • Instalirajte Office mobilne aplikacije na najviše pet računara ili Mac računara, pet tableta i pet telefona po korisniku.
  • Zaštitite informacije šifriranjem poruka, upravljanjem pravima i sprečavanjem gubitka podataka za e-poštu i datoteke.
  • Zaštitite korporativne podatke omogućavanjem sigurnijeg pristupa resursima kompanije i omogućavanjem sigurne razmjene osjetljivih podataka unutar i izvan vaše organizacije.
  • Olakšati zakonsko poštivanje i arhiviranje e-pošte uz eDiscovery i zadržavanje poštanskih sandučića.

Office 365 E3 je paket produktivnih aplikacija i usluga zasnovanih na oblaku s uključenim mogućnostima zaštite podataka i usklađenosti.