fbpx
Uvod u Mesh mrežne sisteme – Povezivost bez prekida – Blog

 Uvod u Mesh mrežne sisteme – Povezivost bez prekida

Danas ćemo istražiti jedan od najaktuelnijih koncepta u mrežnom svijetu a to su Mesh mrežni sistemi. Ova revolucionarna tehnologija donosi sa sobom mnoge inovacije i obećava potpuno novo iskustvo povezivanja. Krenimo zajedno u dubinu ovog uzbudljivog svijeta.

Šta je Mesh mrežni sistem?

Mesh mrežni sistem je inovativna tehnologija povezivanja uređaja putem bežičnih veza , stvarajući dinamičku mrežu u kojoj svaki uređaj ima sposobnost da direktno komunicira sa svakim drugim uređajem u mreži. Ovo je bitna razlika u odnosu na tradicionalne mreže gdje podaci putuju preko centralnog uređaja poput rutera. U Mesh mreži, svaki uređaj ima sposobnost prenošenja podataka, čime se postiže veća pouzdanost i pokrivenost.

Svrha Mesh sistema?

Vjerovatno se pitate koja je svrha Mesh sistema, te šta to vama konkretno znači. Osnovna svrha Mesh sistema je poboljšanje pokrivenosti i pouzdanosti mreže. U tradicionalnim mrežama, udaljeni dijelovi kuće ili kancelarije često pate od slabog signala ili ga uopšte nemaju. Mesh mreža rješava ovaj problem omogućavajući ravnomjernu distribuciju jedinstvene Wi-Fi mreže kroz sve uređaje. Ovo je od ključnog značaja za veća domaćinstva, kancelarije ili čak industrijske prostore.

Mesh mrežni sistem je koncipiran tako da obezbijedi neprekidno i stabilno povezivanje uređaja širom prostora. Ključna razlika između Mesh sistema i standardnih extendera leži u načinu na koji uređaji međusobno sarađuju radi postizanja ovog cilja.

Razlika u pristupu Extenderima?

Sada da pogledamo razliku naspram standardnih extendera.

Extenderi rade tako što produžavaju postojeći Wi-Fi signal tako da uređaji mogu pristpuiti mreži čak i na većim udaljenostima od glavnog rutera. Međutim, problem sa extenderima je taj što oni zapravo stvaraju posebnu mrežu. To znači da kada korisnik izlazi izvan dometa glavnog rutera i uđe u područje extendera, uređaji se moraju ručno prebaciti na jači signal, što može dovesti do prekida u konekciji.

 

Po drugoj strani, Mesh extenderi omogućavaju jedinstvenu mrežu kroz cijeli prostor, bez potrebe za ručnim prebacivanjem između različitih mreža.

Konfiguracija Mesh sistema obično počinje sa glavnim uređajem, poznatim kao Mesh ruter ili bazna stanica. Ovaj uređaj služi kao centralna tačka u mreži i uspostavlja internet vezu kroz postojeći ruter vašeg internet provajdera. Ovo je srž Mesh sistema i komunikacija sa svim drugim uređajima u mreži. Kao glavni ruter možete izabrati Gigabitni Wi-Fi Mesh Router Model:WR1300 od proizvođača: Cudy.

Mesh tačke su dodatni uređaji koje postavljate širom prostora kako biste proširili pokrivenost. Svaka od ovih tačaka ima sposobnost da komunicira sa glavnim Mesh ruterom, kao i sa drugim tačkama unutar mreže. Ova komunikacija se odvija bežično, što znači da nema potreba za provlačenjem žica ili kablova svuda po prostoru.

Mesh tačke mogu biti:

  • Access point – odličan primjer jeste model: AP1300 Gigabit Wireless Access Point, kao i vanjski model: AP1300 Outdoor
  • Repeater – primjer repeatera može biti model: RE1200 Dual Band Range Extender, možete izabrati i druge uređaje poput modela: RE1800 ili RE3000

Također neki od predloženih uređaja za Mesh sisteme su:

Dual Band Whole Home Wi-Fi Mesh System, Model: M1200

AX1800 Whole Home Mesh WiFi System, Model: M1800

AX3000 2.5G Dual Band Wi-Fi 6 Mesh System, Model: M3000

Praktični primjer Mesh sistemskog povezivanja

Recimo da imate veću kuću sa nekoliko spratova i više soba. Tradicionalni ruter možda ne može obezbjediti adekvatnu pokrivenost svih tih prostora. U ovakvom scenariju Mesh sistem bi bio idealno riješenje.

  • Postavljanje glavnog rutera: Prvo biste postavili glavni Mesh ruter blizu mjesta gdje se nalazi ruter vašeg internet provajdera. Ovaj ruter bi bio odgovoran za pružanje osnovne internet veze.
  • Postavljanje Mesh tačaka: Zatim biste postavili Mesh račke na strateškim mjestima širom prostora. Ove tačke bi mogle biti postavljene na svakom spratu ili u svakoj većoj sobi. One će se automatski povezati sa glavno Mesh ruterom i međusobno, stvarajući dinamičku mrežu. Mesh Tačke
  • Seamless povezivanje: Kada se krećete kroz prostor, uređaji će automatski prelaziti sa jedne tačke na drugu kako biste održali jak i stabilan signal. To znači da nećete primjetiti prekide u internet konekciji dok se krećete kroz prostor.
  • Savršena pokrivenost: Svi uređaji u Mesh mreži djeluju zajedno kako bi stvorili cijelovitu pokrivenost, bez obzira na to gdje se nalazite u prostoru.

Zaključak

Mesh mrežni sistemi su revolucionarna tehnologija koja transformiše način na koji se povezujemo u našim domovima, kancelarija i drugim mjestima na kojima je potrebna stabilna povezivost. Mesh mreže pružaju pouzdanost, fleksibilnost i brzinu. Sa sve većom potrebom za pouzdanom internetom konekcijom i sve većim brojem IoT uređaja u našim domovima i poslovnim prostorima, Mesh mrežni sistemi predstavljaju korak naprijed ka pametnijoj budućnosti povezivanja.

Kompletan Cudy Mesh portfolio možete pronaći kod ovlaštenog distributera SYS Company.